Laksefiske i Stjørdalselva
Publisert 07.02.2016 20:01
Oppdatert 27.05.2020 11:31
Laksefiske i Stjørdalselva
SJFF tilbyr laksefiske i Stjørdalselva og Forra på om lag 40 vald fordelt på ca. 20 kilometer med elv.

​​​​​​​​​​​​​Kortprisene på SJFF sine vald i 2020 i Stjørdalselva er som følger:

Døgnkort:420
3-døgnskort:
1090
Ukekort:
2360
  
Sesong:4500
Annenhver dag:
3350
Sesong familiemedlem/honnør: 
3150
Annenhver dag familie/honnør:
2300
Sesong junior (t.o.m. 21 år):
1980
Annenhver dag junior:
1400
Sesong ungdom (t.o.m. 17 år):400
  
Utenlandske statsborgere: 
Sesong:5600
Sesong honnør:4500
Sesong familiemedlem:
3400
Annenhver dag:
3400
Annenhver dag familiemedlem/honnør:2500
Sesong junior: 
3200
Annenhver dag junior:2200
Sesong ungdom (t.o.m. 17 år):900
  
Firmakort 
Første kort:8000
Deretter (per kort):5500
  • Innenbygdsboende ​​(i Stjørdal kommune) gis en rabatt på kr 500,- ​ved kjøp av ordinært sesongkort, det vil si ​pris på kr 4000,- istedenfor kr 4500,- 
  • Definisjonen på familiemedlem: Personer (i familie) som bor i samme husstand som annen sesongkortkjøper (full pris)
  • Ungdomskortet kan selges til personer som er født 2003 eller senere (til og med fylte 17 år)
  • Juniorkortet kan selges til personer som er født i 1999 eller senere (til og med fylte 21 år)
  • Honnør er man ved fylte 67 år, født 1953 eller tidligere (førtids- elller uførepensjon gjelder ikke). Innenbygdsboende med uføretrygd-bevis får honnør pris.
  • Kjøp av sesongkort forutsetter at man er medlem (hovedmedlem, sidemedlem etc.) av SJFF. Medlemskort må forevises og medlemsnummer skal påføres.
  • For å fiske i Forra og på vald merket med røde skilt må det løses sesongkort (halv/hel)​.
  • Barn under 12 år fisker gratis i følge med voksen kortkjøper.
Under er valdkart for SJFFs vald i Stjørdalselva og Forra sesongen 2020:
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.