VALD ØVRE DEL
Vegard Woll
Publisert 07.02.2016 20:04
Oppdatert 13.08.2019 15:27
Her er en oversikt over valdene som Vjff disponerer ovenfor Østnesfossen i Vuku. Her finner du også kart over de fleste valdene. Valdkartene finner du nederst i artikkelen.

​​​​​​​​​

Sone 15 A Ekren - Valdet ligger helt ved Vuku sentrum/Vukuhallen. Valdet er ca. 200 m langt, og egner seg for alle redskaper. Nytt vald sesongen 2019

Sone 15 B – Eklo – Nordre side.  Ca. 150 meter. Gangveg anlagt langs elva fra Vuku sentrum eller Vuku kirke. Stilleflytende høl, rett over ett brekk. 

Sone 16 – Prestgården nedre 2 soner – Nordre side)Parkering: Kjørbart helt ned til elva. Gode parkeringsmuligheter. Lengde: Ca. 400 meter. Elveforhold: Elvebredden er krattskog. Elva er bred med rolig strøm.Redskap: Vading kan være nødvendig. Valdet egner seg for mark,flue, sluk. Ved stor elv reduseres fisketilgjengeligheten.

Sone 17 – Kulstad og Dillan, Nordre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Lengde: Ca. 1.000 m. Elveforhold: Elvebredden består av steinmur og tett krattskog ned til elva.Redskap: Vading kan være nødvendig på lita elv. Valdet egner seg for mark, sluk og flue.

Sone 19 - Kommunevaldet (søndre side, to soner) Parkering: Parkering ved elva, bro over Inna eller lengre opp på søndre side av Inna. Lengde: Ca. 1.100 m. Elveforhold: Elvebredden har øverst tett vegetasjon ned tilelva. Nedre del har sandør. Elva har to fine stryk som egner seg for flue. Storhøl i midten av elva. Redskap: Vading kan være nødvendig på lita elv. Valdet egner seg for flue.

 

Sone 27 – Vest Grunnan, Nordre side: Parkering: Parkering langs veien eller ved gården. Elveforhold: Lang sone som har alt. Stor dyp høl midt påog langtstryk nedenfor.Redskap: Valdet egner seg for alle redskaper.

 

SONE 22 – Midt- Grunnan Østre, Nordre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Sti ned til elva. Lengde: Ca. 400 meter. Elveforhold: Elvebredden består av sandør. Elva er forholdsvis bred, grunn og stri. Redskap: Valdet egner seg for flue.

 

SONE 28 – Øst- Grunnan Del 1, Nordre side: Parkering: Parkering ved veg. Lengde: Ca. 200 meter. Elveforhold: Elvebredden er steinur, men har en liten strekning sandør helt øverst. Elva har et brekk øverst som smalner av i et langtstryk. Valdet er best ved høyere vannstand. Redskap: Vading kan være nødvendig. Særdeles bra for flue øverst, ellers egner elva seg for alle redskaper. Ukedeling. VJFF disponerer valdet i ukene 22+24+25+27+28+30+31+33 +35

 

SONE 29 – Øst –Grunnan del 2, Nordre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Ca. 50 m gange ned tilelva Lengde: Ca. 150 m Elveforhold: Elvebredden er grusør helt øverst, men krattskog i nedre del. Elva er jevndyp og har et jevnt og rolig drag. Redskap: Valdet egner seg for alle redskaper Tilgjengelighet: Fisketilgjengeligheten forverres ved stor elv. Ukedeling. VJFF disponerer valdet i ukene 

22+24+25+27+28+30+31+33+35 

SONE 30 – Øst – Grunnan Del 3 (Grunnfossen) Nordre side:DENNE SONEN ER STENGT AV FYLKESMANNEN I NORD TRØNDELAG F.O.M. SESONGEN 2008 OG INNTIL VIDERE!


Ekren 15 B.jpg

kommunevaldet.jpg

5 redigert.png

2.png

3.png

4.png


HELGÅA OVENFOR GRUNNFOSS:

Sone 23 A+B,Selneset/Bjørnmelen , HelgåaSøndre side: Parkering: Parkering ved hovedvei. Sti ned til elva. Lengde: 200 meter Elveforhold: Elvebredden består av steinmur på Bjørnmelen. Elva er forholdsvis smal og stri øverst. Strømmen avtar mot nedre grense. PåSelneset er det en brekkant der elva deler seg, og det er kun på brekkanten og i det søndreløpet det kan fiskes. Redskap: Valdet egner seg for flue/mark. Speykast er påkrevd pga vegetasjon. Best fra midten av juli og utover sesongen.

 

 

Sone 24 Julnes, Helgåa Nordre side: Parkering: Avkjørsel fra hovedvei ned til fotballbane. Parkering ved skogsbilvei. Sti ned til elva. Lengde: 400 meter Elveforhold: Elvebredden består av berg, og det er stedvisbratt. Elva er forholdsvis bred og stilleflytende med en dyp kulp øverst på valdet. Nederste del er motsatt side av sone 25B, og elvebreddener steinmur. Redskap: Valdet egner seg for flue/mark. Best fra midten av juli og utover sesongen.

 

Sone 26, Overholmen Nordre, Søndre side: Parkering: På grusør nede ved elva. Lengde: Ca., 800 meter. Elveforhold: Steinmur øverst, grusør på midten, og steinmur nederst.Gapahuk. Redskap: Alle redskaper, men godt fluevald. Best fra midten av juli og utover sesongen.​

11.gif

22.png

33.png

44.png

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.