Båldialog - Forvaltning av anadrom fisk i Nordland
Publisert 05.08.2019 12:09
Oppdatert 07.08.2019 12:04
Båldialog - Forvaltning av anadrom fisk i Nordland
I forbindelse med Villaksens År 2019 inviterer Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Salten Naturvernforbund til åpent seminar på Nordnes i Saltdal lørdag 17. august 2019 kl 11.00 – 16.00.
​​​​Under Villaksens år 2019 arrangeres det politikerseminar om villaks i de fleste fylker i landet. Det er ulike tema i fra fylke til fylke.
 
Mengden laks i norske elver har hatt en stor nedgang, og spesielt lakselus og rømming fra oppdrettsanlegg er en av påvirkningsfaktorene. 
Ved å få hånd om disse trusselfaktorene, vil det bidra til å forbedre ikke bare laksens, men også sjøørretens og sjørøyens levevilkår.

I Nordland ønsker vi å sette fokus på rammebetingelser oppdretterne har i dag, og hva som må til for å utvikle oppdrettsanleggene til å bli 3 x nullutslipp, dvs. ingen rømming, ingen lus og ikke utslipp av næringssalter.

Det er politikerne som kan sette rammebetingelsene for oppdrettsnæringen.

Det er ingen deltakeravgift, men det er viktig at alle som ønsker lunsj melder seg på slik at vi får riktig antall deltakere til lunsjbestillingen. Pris for lunsj er kr 195,-

Påmeldingfor lunsj her innen  14. august 2019.

Båldialog - Forvaltning av anadrom fisk i Nordland.pdf

- Annonse -
Facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.