Ettersøk
Espen Dahl-Mortensen
Publisert 21.11.2019 14:59
Oppdatert 12.12.2019 10:53
Ettersøk
Foto: Espen Dahl-Mortensen
Som mange andre ønsker vi å sette fokus på at jakten skal utføres på en sikker og human måte på viltets og jegerens premisser. NJFF har utarbeidet heftet en jaktleders ansvar som tar for seg flere av disse temaene. Selv om du ikke er jaktleder mener vi at dette heftet er verdt å ta en titt i. I denne artikkelen har vi hentet ut huskereglene for en sikker og human jakt og vi har lagt ved en link til heftet som ligger åpent på nettet.

​​​​​

Det er et krav at jakt, felling og fangst ikke skal påføre viltet unødige lidelser, jf. lov 29. mai 1981 om jakt og fangst (viltloven) § 19. Det samme gjelder for vilt som av andre årsaker er påført skade, jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd § 3. Som ledd i å oppfylle denne målsetningen skal alle jegere og jaktlag som jakter elg, hjort og rådyr ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Krav om tilgang på godkjent ettersøkshund for jegere og jaktlag som jakter elg, hjort og rådyr er hjemlet i viltloven § 26 punkt 3. Utdypende bestemmelser finnes i forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 23, 24, 25 og 26.

A3. Instruks for godkjenning av ettersøksekvipasjer. Godkjent av Miljødirektoratet 1. januar 2017Link til jaktlederheftet​

 For sikker jaktutøvelse

 • Avfyr kun skudd når du med 100 % sikkerhet vet hva du skyter på. Det er ikke nok å tro eller mene, du skal vite hva du sikter mot.
 • Avfyr kun skudd mot vilt med sikker bakgrunn.
 • Skyt ikke på dyr på eller i nærheten av offentlig vei.
 • Det er ikke tillatt å skyte etter svømmende hjortevilt, dersom det ikke forfølges som såret. Farlig skuddvidde over vann er ca. 300 meter.
 • Behandle alltid våpenet som om det var ladd.
 • Ved lading eller tømming av våpenet skal det alltid rettes mot en sikker bakgrunn.
 • Tøm alltid våpenet ved pauser under jakta. Dette bør gjøres slik at alle ser at det er uladd, dvs sluttstykke tilbake.
 • Våpenet skal være tomt for ammunisjon og pakket ned i futteral e.l. under transport.
 • Bær aldri våpenet ladd ved forflytninger.
 • Våpenet skal alltid være uladd når hindringer forseres eller ved forflytninger i ulendt terreng, under glatte forhold og når tette kjerr forseres.
 • Bruk aldri våpenet som kølle eller stokk.
 • Plasser aldri postskyttere slik at de kan skyte mot hverandre. De bør alltid plasseres på samme side av åpent terreng.
 • Posteringsskyttere må aldri forlate anvist post eller skyte utenfor anvist skuddsektor.
 • Avfyr aldri skudd uten å ha kontrollert at våpenets løp er fritt for smuss, slik som snø, jord, kvist eller annet.
 • Rør aldri andre jegeres våpen.
 • Bruk eller rør aldri våpenet dersom du er påvirket av rusmidler, inkludert alkohol.
 • Husk å kontrollere at du alltid bruker ammunisjon som våpenet er skutt inn med.

For human jakt

 • Anbefalte skyteavstander:
 • - Hjortevilt i ro, maks 150 meter
 • - Hjortevilt i sakte gangbevegelse, maks 80 meter
 • - Hjortevilt i trav, maks 40 meter
 • - Hjortevilt i galopp, IKKE SKYT
 • - Rådyr med haglegevær, maks 20 meter
 • Skyt aldri på dyr i flokk
 • Skyt aldri på friske dyr i flukt.
 • Skyt aldri etter vilt uten at skuddfeltet er rent.
 • Skyt aldri etter dyr dersom det optimale treffområdet ikke er meget godt synlig. Skudd skal kun avfyres når det er drepende.
 • Skyt aldri etter dyr når det er stor fare for rikosjetter.
 • Skyt aldri etter vilt uten at du vet at våpenet er innskutt med den ammunisjon du benytter under jakten.
 • Skyt aldri moren fra kalven.
 • Sky ingen anstrengelser for å avlive skadet vilt.
 • Uro aldri viltet unødig

Hilsen Fylkesinstruktørene for ettersøk i Nordland, Willy, Jan Tore og Espen

Kilde: NJFF 2017, EN JAKTLEDERS ANSVAR


- Annonse -
Facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.