Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer
Y.Edvardsen
Publisert 11.06.2020 12:15
Oppdatert 11.06.2020 12:20
Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer
Foto: Willy Rudborg
NJFF Nordland arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer opp mot skadet hjortevilt. Referansenr for blodspor er 2020-01-15 og referansenr for ferskspor er 2020-02-20. Dette er bevegelige prøver, og arrangeres i perioden 1. mai til 1. november for blodspor, og i perioden 1. juli til 1. november for ferskspor.

​​​

Både deltaker og instruktør skal følge rådene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder hygiene, å ikke håndhilse på hverandre og holde avstand. 

Påmelding skjer til NJFF Nordland med påmeldingsfrist på en uke. Påmelding sendes nordland@njff.no med navn, adresse, e-post og tlf nr til eier og fører, samt ID-nummer, rase, navn og fødselsdato til hund. Påmelding som ikke er korrekt eller mangler opplysninger vil bli returnert med anmerkning om hva som mangler.

Etter påmelding kontakter NJFF Nordland en dommer, som gjør avtale med prøvedeltaker om prøvedato og prøvested. I noen deler av Nordland kan det være vanskelig å få tak i dommer, slik at det kan ta noe tid før prøven kan avlegges. Påmeldingsavgift på kr. 450.- skal betales samtidig med påmelding til konto 4750 62 62301 og merkes med «sporprøve + navn på fører»

Registreringsskjema blir tilsendt etter at påmeldingsavgift er betalt, og deltaker fyller inn del 1 på registreringsskjema før oppmøte på prøven. Sammen med registreringsskjemaet følger også Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet 1. januar 2017.

Reglene det dømmes etter er fastsett av Miljødirektoratet, og er de samme som blir brukt av NKK. Forskjellen, mellom NJFF og NKK er at NJFF bedømmer bare godkjent/ikke godkjent. Kritikkskjemaet som brukes er et kombinert blod- og fersksporskjema og fungerer også som et godkjenningsskjema. Dette skjemaet skal deltakeren beholde og sende inn til NKK etter at både blod- og fersksporprøven er bestått for registrering i ettersøksregisteret.

Godkjenningsprøve hos NJFF gir ikke grunnlag for championat hos NKK.

Alle hunder må være ID-merket, og minimum innført i Dyreidentitet sitt register. Hunden må ha fylt 9 måneder før første prøvedag. Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og fremvises på oppfordring til arrangør. Vaksinasjonsattest må ikke være eldre enn 24 måneder.

Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 dager.​​​

Terminliste godkjenningsprøver 2020.pdf

Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer.pdf


- Annonse -
Facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.