Predatorjaktkonkurranse - HUSK AT FANGST SKAL VÆRE KONTROLLERT AV EN AV KONTROLLØRENE! KUN INNSENDING AV BILDE AV FANGST, ER IKKE GODKJENT DOKUMENTASJON!
Ylva Edvardsen
Publisert 09.10.2019 14:49
Oppdatert 18.03.2020 13:56
Predatorjaktkonkurranse -  HUSK AT FANGST SKAL VÆRE KONTROLLERT AV EN AV KONTROLLØRENE! KUN INNSENDING AV BILDE AV FANGST, ER IKKE GODKJENT DOKUMENTASJON!
Rødrev Foto: NJFF

​​​​​​​

OBS OBS OBS
I disse koronatider - hvis kontrolløren eller jeger/fangstmannen har karantene, skal fangst/viltet fremvises etter endt karantenetid. Konkurransen avsluttes 15.april som er siste jaktdag for rødrev og vi ber kontaktpersoner sende inn oppdatert kontrolliste etter endt konkurransedag.


Mange småviltjegere, gårdbrukere og friluftsmennesker er bekymret for den store predasjon vi har på alt av bakkehekkende fugler, småvilt, rådyrkalver og lam. 

Mange steder har slakteavfall, økt hyttebygging, veier og jernbane ført til at både kråkefugl, grevling og rev har fått bedre levekår i utmark og fjellheim.. Disse kommer seg gjennom vinteren, som ofte er flaskehalsen, ved å spise slakteavfall fra storviltjakt, søppel i hyttefelt og kadaver ved vei, jernbane og kraftlinjer. Ved våre kyster og vassdrag herjer den uønskede villminken. Både gjess, ender, måker og vadefugler er utsatt for villminkens predasjon. I skogen tar måren for seg av både fugl og små pattedyr.

Dette ønsker NJFF Nordland å gjøre noe med og inviterer alle som jakter eller fangster smårovvilt til å delta i vår småpredatorkonkurranse. 

Konkurransen er inndelt i tre kategorier:

1: Rev og grevling. 

2: Mår, mink, røyskatt og mårhund. 

3: Kråke, skjære og ravn. 

Det gis poeng for felt eller fanget vilt og så trekkes det vinnere i hver kategori. 

Kun lovlig skutt og fanget vilt i Nordland fylke teller med i konkurransen.


Husk: Selv om enkelte arter har jakttid hele året får de unger. Og disse er like mye verdt som alt annet liv i verden. Dette må tas i betraktning når man jakter mink og mårhund.

Vi ønsker bilder, historier om hvordan jakten/fangsten foregikk. Våpen, feller, åte og kaliber. Bilder, historier, fangststatistikker, tips og skrøner vil bli lagt ut på NJFFs hjemmeside og på en lukket Facebookgruppe. Konkurransen følger jaktåret og vinnerne vil bli trukket i april 2020.    

Bruk rapportskjema for å melde inn fangst. All fangst fra 11.desember MÅ være kontrollert av kontrollør/kontaktperson i en lokalforening. Se egen fane!​


- Annonse -
Facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.