Ungdomsutvalget i NJFF Nordland
Y. Edvardsen
Publisert 07.09.2018 12:17
Oppdatert 29.03.2019 12:48
Ungdomsutvalget i NJFF Nordland
Ungdomsutvalg Utvalget skal forholde seg til retningslinjene nedenfor. Utvalget består av 4 medlemmer som er geografisk fordelt i fylket. Utvalgsleder og nestleder velges av årsmøtet. De øvrige medlemmene utpekes av styret i samarbeid med valgkomiteen


Utvalget/utvalgsleder har spesielt ansvar for følgende oppgaver:
Planlegge, og sette i gang ønskelige aktiviteter rettet mot barn, ungdom og familie. 

Sikre et godt samarbeid med andre utvalg i foreningen om ulike barne- og ungdomsaktiviteter.

Følge opp forbundets ungdomssatsning og holde seg oppdatert på forbundets satsningsområder. 

Utvalget har myndighet til å ta initiativ til å fremme og arbeide med saker som utvalget/lokallag/medlemmer er særskilt opptatt av.

Uttalelse til høringer som er av betydning for ungdom i Nordland. Utvalget bør gå inn i alle spørsmål som vedrører utvalgets område og gi råd til styret angående forskjellige saker. Utvalgsleder/utvalg bør ha god skriftlig evne.

Resultat av utvalgets arbeid som eventuelle uttalelser, svar på høringer, innspill ovenfor samarbeidspartnere, grunneiere, forvaltere og lignende skal alltid godkjennes av styret eller AU før utsendelse. 
 
Utarbeide årsrapport innen 15. januar.

Utarbeide handlingsplan med budsjett for virksomheten.

Utvalget består nå av: 

Leder: Ivan Kleven, Fauske og Sørfold JFF

Mobil: 917 75 586

E-post: ivankleven@hotmail.com

Nestleder: Christer Øveraas, Alstahaug JFF

Mobil: 954 58 738

E-post: nevernes_c@msn.com​ 

Medlem: Vanja Fjerdingøy, Sømna JFF

Mobil: 959 92 509

E-post: vanja.fjerdingoy@gmail.com- Annonse -
Facebook
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.