Årsmøte 2020
Christer Øveraas
Publisert 21.01.2020 21:05
Oppdatert 21.01.2020 21:05
Årsmøte 2020
Innkalling til årsmøte i Alstahaug Jeger- og Fiskerforening. I år avholdes årsmøtet på klubbhuset i Novika. ​

Onsdag 26. februar 2020 kl. 1900 
Sted: Klubbhus, ​Novika.

Midlertidig saksliste: 

1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av møteleder og referent 
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Årsberetning fra styret og utvalgene 
6. Regnskap for 2019
7. Styrets forslag til budsjett 2020​ 
8.  Kontingent 2021 
9. Innkommende saker fra medlemmer. 
10. Valg 
 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte kan sendes pr. post eller til e-post: post.alstahaugjff@gmail.com 

Forslag må være styret i hende senest 1 mnd før møtet avholdes. (26.01-20)

Årsmøtepapirer kan lastes ned her:   KOMMER

Medlemmer som ønsker årsmøtepapirene tilsendt, kan kontakte Christer Øveraas på tlf. 480 25 052 eller e-post post.alstahaugjff@gmail.com

Det blir som vanlig enkel bevertning, og styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen. ​


- Annonse -
njffbutikken
Helgeland kraft
Letsea
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.