Aversjonsdressur
Publisert 07.02.2016 22:06
Oppdatert 20.04.2016 13:13
Bufebevis

​ >Reinaversjon​

​ >Saueaversjon​

 

De fleste hunder vil instinktivt jage, noe som kan bli et stort problem når en ferdes i områder der det er bufe. For å gå på jaktprøve eller jakt, kreves det ofte at du kan forevise gyldig bufebevis. Dette kan du få hvis du deltar på godkjente "sauerenhetskurs".

 

FREMGANGSMÅTE

 For å få bufebevis må hunden delta minst 2 kvelder hvis den tidligere ikke har fått godkjent bufebevis.

 

Når du møter på dressurplassen første gang, får hunden på seg et spesielt dressurhalsbånd som inneholder en radiomottaker og to elektroder for strøm. Eier med hund vil så gå sammen med en instruktør inn i et inngjerdet område med en liten flokk sauer. Hunden slippes så fri etter ordre fra instruktør. Instruktøren bærer med seg en liten radiosender som utløser strøm i dressurhalsbåndet i styrke og varighet etter behov. Når hunden aktivt starter jag etter sauene, utløses et strømstøt som er såpass kraftig at hunden oppgir forsøket på jakt. Hensikten er at hunden skal forbinde jaging etter sau med sterkt ubehag. Har hunden lært dette skikkelig, vil den sannsynligvis ikke gjøre flere forsøk. Noen hunder har imidlertid sterke drifter og vil prøve seg igjen. For hvert nytt forsøk får hunden et strømstøt. Man avslutter gjerne etter at hunden har fått tre støt og venter så minst 14 dager før man prøver hunden igjen. Viser hunden da ingen interesse for sauen, kan bufebevis utstedes. Jager hunden imidlertid denne gangen også, må den møte en tredje gang, og i hardnakka tilfeller kanskje en fjerde gang. Bufebevis kan altså ikke utstedes før hunden din viser klar redsel eller mangel på interesse for sauen. Det viser seg at hunder som aldri har vært i kontakt med sauer før, har større forutsetning for å få en vellykket dressur.

 Om du så får utstedt bufebevis, så garanterer ikke det 100 % for at du kan gå trygt i marka og hunden din aldri vil jage sau. Møter du sau, så ikke test hunden din, men signaliser med ord og kroppsspråk at sau er "farlige" dyr og gå vekk fra sauene.

 Dersom du lar hunden din ofte komme i kontakt med sau viser erfaringen at hunden etter hvert mister respekten for sau og vil igjen jage bare anledningen byr seg. Husk at det er utelukkende eiers ansvar (uansett om hunder har eller mangler bufebevis) å respektere båndtvangsbestemmelsene.

 

 DUMMY

 Før du kan møte til sauerenhetskurset, er det en fordel at hunden din har gått med dummyhalsbånd i minst en uke. Dette er et bånd som etterligner el-båndet slik at hunden ikke skal forbinde båndet med selve dressursituasjonen. Dummyer kan man lage selv (etter instruksjon). Hunden bør ha dette på hver gang hunden tas med på tur og ellers så ofte som mulig. Dummyhalsbåndet bør sitte på når man møter til dressur. Dummyhalsbåndet bør ogs​å sitte på noen dager etter avsluttet dressur. Dummy lages ved at du tar to lommelyktbatterier (de store) og tapes til en lærreim som strammes rundt halsen slik at hunden kjenner vekt og trykk.  Ikke for stramt, men heller ikke slik at batteriene blir hengende og slenge:


 

ALDER OG VARIGHET

Hunden bør være minst 9 måneder før den kan delta på el-dressur. Er hunden veldig ung, kan den være for umoden til å ta dressur. Dette vil instruktøren avgjøre. Husk at det er hundeeiers ansvar å følge opp og ta hunden til ny test om man er usikker på hundens adferd i forhold til sau. Det anbefales repetisjon hvert andre år for å sjekke om dressuren sitter.

STED

Dressuren foregår på gårder i Bodø bys nærområder.

Man prøver å tilstrebe at en hund ikke møter på samme plass flere ganger. Det kan også være forskjellige instruktører fra gang til gang.

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.