Dressurområde Heggmoen
Marius Ulriksen
Publisert 07.02.2016 22:06
Oppdatert 25.03.2020 20:06
Regler for Heggmoen dressurområde.
Dressurområde Heggmoen

​​Heggmoen dressurområde forvaltes av det til enhver tid sittende styret i Fuglehundutvalget i Bodø Jeger- og Fiskerforening (BJFF)

Formålet med området er at man i tidsrommet med båndtvang skal ha mulighet til å trene på dressurmomenter hvor hundene må være løse. Hunder må også få mulighet til å løpe fritt for å unngå stress og få utløp for overflødig energi i dette tidsrommet.

Pågår det organisert trening eller man ser at noen trener på dressurmomenter som apport, innkalling og lignende må man vise hensyn og forstyrre minst mulig. 

I tidsrommet fra og med 1. april og til og med 10. mai er området underlagt båndtvangsbestemmelser på grunn av reindrift. Duokta reinbeitedistrikt skal kontaktes hver vår før området tas i bruk. Etter avtale mellom Duokta reinbeitedistrikt og BJFF kan båndtvangsbestemmelsen oppheves i hele eller deler av det nevnte tidsromet.

 BJFF har ansvar for å skilte området med "Stengt pga reindrift". Åpningen kunngjøres på www.bjff.no,facebook og på stedet. Ved behov kan området også stenges utenfor det nevnte tidsrommet. Ved parkeringsplassen på bakketoppen skal det stå skilt med følgende påskrift: DRESSUROMRÅDE HUND, VILTLOVENS § 55. Det skal også henge kart der dressurområdets avgrensning tydelig kommer fram.

Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til Fuglehundutvalget i BJFF, slik at Fuglehundutvalget har oversikt over hva som skjer i området. BJFFs egne aktiviteter har fortrinnsrett til området hvis flere arrangementer kolliderer

Alle hunder har i utgangspunktet adgang. Hundene skal være under kontroll, og ved uønskede episoder aggressivitet, ukontrollert ferdsel utenfor området og lignende kan Fuglehundutvalget i BJFF beslutte å nekte disse hundene og eierne adgang til dressurområdet.

Spørsmål angående dressurområdet eller rapportering av uønskede episoder kan rettes til Magnus Fjeldså på telefon 90617359 eller mail magfjeld@live.com

 

Fuglehundutvalget i Bodø Jeger- og Fiskerforening

 

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.