Dressurområde Heggmoen
Marius Ulriksen
Publisert 07.02.2016 22:06
Oppdatert 13.05.2019 09:26
DRIFTSINSTRUKS FOR HEGGMOEN DRESSUROMRÅDE
Dressurområde Heggmoen

​​1.Heggmoen dressurområde forvaltes av det til enhver tid sittende styret i Fuglehundutvalget i Bodø Jeger- og Fiskerforening (BJFF)

2.I tidsrommet fra og med 1. april og til og med 10. mai er området underlagt båndtvangsbestemmelser på grunn av reindrift. Duokta reinbeitedistrikt skal kontaktes hver vår før området tas i bruk. Etter avtale mellom Duokta reinbeitedistrikt og BJFF kan båndtvangsbestemmelsen oppheves i hele eller deler av det nevnte tidsromet. BJFF har ansvar for å skilte området med "Stengt pga reindrift". Åpningen kunngjøres på www.bjff.no og på stedet.

3.Ved parkeringsplassen på bakketoppen skal det stå skilt med følgende påskrift: DRESSUROMRÅDE HUND, VILTLOVENS § 55. Det skal også henge kart der dressurområdets avgrensning tydelig kommer fram.

4.Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til Fuglehundutvalget i BJFF, slik at Fuglehundutvalget har oversikt over hva som skjer i området. BJFFs egne aktiviteter har fortrinnsrett til området hvis flere arrangementer kolliderer

5.Alle hunder har i utgangspunktet adgang. Hundene skal være under kontroll, og ved gjentatte uønskede episoder (aggressivitet, ukontrollert ferdsel utenfor området o.l), kan Fuglehundutvalget i BJFF beslutte å nekte disse hundene adgang til dressurområdet.

 

Fuglehundutvalget i Bodø Jeger- og Fiskerforening

 

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Flugger andelen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.