God jul! Nytt medlemsblad med BJFF-historikk tilgjengelig for nedlastning
ASP
Publisert 23.12.2020 21:02
Oppdatert 23.12.2020 21:54
God jul! Nytt medlemsblad med BJFF-historikk tilgjengelig for nedlastning
BJEFF - nr. 1-2020, lik førsteutgaven fra 1967
God jul alle medlemmer, samarbeidspartnere og øvrige støttespillere! Her kommer en liten julegave i form av et rykende ferskt medlemsblad som i sin helhet omhandler foreningas historie.

​​Spesialutgave av BJEFF i anledningen Bodø Jeger- og Fiskerforenings 94-årsdag den 28. november 2020

Redaktørens hjørne

Gratulerer med vel overstått 94-årsdag og God Jul alle BJFF medlemmer! Til tross for at koronapandemien har snudd året 2020 på hodet er vi i BJFF en oppegående 94-åring og har også i år hatt god aktivitet innenfor de rammer som myndighetene har tillatt. Foreningen består nå av 1220 medlemmer, et fantastisk anlegg på Bestemorenga bestående av hagle- og rifleskytebane, møterom og kontor, fluekastedam og flere mindre lagringsbrakker. Foreningen har i tillegg en 1500 mål stor eiendom på Festvåg, 4 hytter og 4 båter for utleie. Foreningen har i nesten hele sin levetid hatt klekkeri og i dag er dette lokalisert til Breiva ved Futelva.

Kjernen i Bodø Jeger- og Fiskerforening er imidlertid medlemmene, alle våre tillitsvalgte og utvalgene i Bodø Jeger- og Fiskerforening. I dag har foreninga 10 utvalg hvor medlemmer sammen arbeider innenfor sitt interesseområde og for et felles mål.

En samlet historie over Bodø Jeger- og Fiskerforenings virke har aldri vært laget. Rundt år 2000 engasjerte styret journalisten Erling Skindlo til å skrive foreningas historie. Dessverre gikk Erling Skindlo bort før han fikk avsluttet dette arbeidet og i flere år var materialet borte. Heldigvis fikk foreninga for noen år siden overlevert Skindlo's utkast til BJFF-historikk og øvrig historisk materiale han hadde fått utlevert i forbindelse med arbeidet.

I min forrige periode som styreleder laget jeg miniutgaven av foreningens historie for bruk på hjemmesiden. Som en fortsettelse av dette arbeidet har jeg gjennomgått Skindlo's utkast til BJFF-historikk og det historiske materialet, og har også fortsatt å samle inn informasjon og historier fra medlemmer. Etter hvert som jeg fikk oversikten over det historiske materialet innså jeg at en BJFF historikk i bokform er langt utenfor det jeg kan ta på meg for øyeblikket, og samtidig så er mye av min motivasjon for å holde på med foreningsarbeide gleden man får ved å gjøre ting sammen med andre. Imidlertid er det så mye interessant og artig stoff i Erling Skindlo's utkast at det er for galt at dette ikke når ut til medlemmene og andre jakt- og fiskeinteresserte. I samarbeid med styret er det derfor tatt en avgjørelse på at Erling Skindlos utkast til BJFF-historikk gis ut som en spesialutgave av BJEFF.

​Styret vil etter hvert innkalle til et møte for å nedsette en redaksjonskomite for en BJFF-historikk i bokform som kan utgis ved 100-årsjubileet. Hvordan det skal jobbes og hvem som vil bli satt til å gjøre dette arbeidet vil være opp til redaksjonskomiteen og styret å bestemme, men det som er sikkert er at det er materiale nok til et skikkelig praktverk.

Jeg håper denne BJEFF'en kan være med på å gi inspirasjon og innsatsvilje til dagens BJFF-medlemmer, og kanskje noen får lyst til å bli med på arbeidet med å lage ei jubileumsbok? God lesning alle sammen!

En spesiell hilsen til Æresmedlem Knut Eide for mange gode samtaler og historier!

Arild Skarvik Pettersen, styreleder

PS! 

Medlemsbladet er foreløpig ikke trykket opp. Vi håper dere har anledning til å laste det ned eller skrive det ut selv.  Vi blir å trykke opp et begrenset antall for eget arkiv og for distribusjon til våre hytter.  Er det noen som ønsker et eksemplar tilsendt så kan man sende en e-post til bodo@njff.no og oppgi navn og adresse.

BJEFF nr 1- 2020 - Bursdagsutgave med BJFF historikk pr 27 juni 2018.pdf- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.