Klekkeriet
Publisert 07.02.2016 22:05
Oppdatert 18.01.2017 19:49
Test

​​​ Utvalgsleder: Kurt Arne Branfjell     mob.: 90570301

Medlemmer


 

 

"Kunstig befruktning"  

 Klekkeriet ved Futelva i Breiva ble bygget i den form det nå har i 1981 med midler fra Norsk Tipping, samt statlige og kommunale tilskudd. Tidligere ble det i tillegg til ørret også drevet klekking av laks og sjøørret, men restriksjoner innført midt på 1980 tallet tillater nå kun klekking av fjellørretyngel. Klekkeriet leverer yngel til flere regulanter i Salten som er pålagt å sette ut yngel i regulerte vann, som en kompensasjon for lavere naturlig reproduksjon i regulerte vann.  Klekkeriet har de siste årene levert mesteparten av yngelen til Skjerstad, Faulvattenområdet og Glomfjordfjellet. All ørret er av samme art og sjøørreten er en ferskvannsørret som er vandret ut i sjøen. 

Hver høst blir det lagt ca 45 ooo rogn av lokal ørret. De vann hvor rogna hentes fra skal være godkjent av fylkesmannens miljøavd. I løpet av mars / april begynner klekkingen. Rogna har da ligget i vann med tempåeratur på ca. 3-4°C. Den vanskeligste tiden for yngelen er når de har brukt opp plommeposen de har med seg fra egget, og skal begynne å spise. Vel 50% av yngelen stryker da med. Yngelen fores automatisk fra elektriske foringsapparater. Den yngelen som overlever første året, blir satt ut i dertil godkjente vann i løpet av juli måned, året etter at de er klekket. 3/4 av den klekkede yngelen har da strøket med i klekkeriet. Vi regner med at ca. 80 prosent av tosomringene vokser opp der de blir satt ut, mot 10 prosent overlevende dersom yngelen var satt ut samme året som den er klekket. Den største risiko for yngeldød er sopparasitter. Nøye renhold i alle ledd av klekkeprosessen er nødvendig. Innført vann fra Soløyvatnet renses med UV-filter


Klekkeriet tar imot skoleklasser i undervisningsøyemed. Ta kontakt med utvalgsleder for å avtale tidspunkt.

 

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.