Lite støtte for salg av Statskog
Publisert 07.02.2016 22:07
Oppdatert 24.03.2019 09:54
Regjeringen er i gang med å selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser. NJFF kaller regjeringas grep uforståelig og frykter dårligere kår for jakt og fiske når private overtar.
Lite støtte for salg av Statskog

Skogen og fjellet i Norge brukes mye til friluftsliv, jakt og fiske. De statseide skogene har vært tilrettelagt og åpen for alle. NJFF mener staten gjennom Statskog er den beste eieren:

– Når staten er grunneier, har vi en garanti; vi har en rettighet til å utøve jakt og fiske, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad

Les mer her:
http://www.njff.no/nyheter/2014/Sider/statskogsalg.aspx

Dette oppropet er pr mars 2019 avsluttet. Bodø JFF og NJFF fortsetter imidlertid vårt arbeid for å sikre allmenhetens rettigheter, og vi er mot alt salg av statsgrunn, og innskrenking av allmennhetens arealer. Vi har nå ingen arealer å avse, hverken til nye vasdragsutbygginger eller til vindkraftverk! 

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.