Opprop mot ny lokalitet for produksjon av laks på Mjønes i Bodø kommune
Publisert 07.02.2016 22:06
Oppdatert 24.03.2019 09:47
Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) har søkt om klarering av ny lokalitet til oppdrett av laks ved Mjønes i Bodø kommune. Bodø JFF oppfordrer alle til å støtte oppropet som sier nei til søknaden om ny lokalitet for produksjon av laks.
Opprop mot ny lokalitet for produksjon av laks på Mjønes i Bodø kommune


Til Aktører/Næringslivsaktører, Båtforeninger, foreninger og personer med almen friluftsinteresser om/i og rundt Saltsraumen.

Ved å ta i bruk oppdrettslokasjonen Mjønes-Gøystraumen vil viktige områder knyttet til Saltstraumen bli berørt.

Dette gjelder fiskeplasser, turist trafikk og ikke minst usikkerheten om belastningen på det maritime miljøet i umiddelbar nærhet til Saltstraumen Marine verneområde. Nærliggende friluftsområder både til vanns og til lands vil nok dessverre bli berørt og i verste fall begrenset, stengt eller ødelagt for all framtid. Det visuelle inntrykket av Sjunkhatten Nasjonalpark som ligger i umiddelbar nærhet vil også bli berørt. Her må man være føre-var.

Det er nå flere store aktører som har søknad inne på anlegg og det er korte politiske frister for slike behandlinger slik at vi må mobilisere våre stemmer nå.
Hvis Dere stiller Dere bak oppropet er det flott om Dere kan sende en mail til Bodø Jeger- og fiskeforening slik at vi da kan sette dere på listen av samarbeidspartnere i denne saken.

​Bodø JFF går sterkt imot at det gis tillatelse til lakseoppdrett på den omsøkte lokaliteten ved Mjønes, på grunn av de store negative konsekvensene et anlegg på denne lokaliteten vil ha for allmenhetens adgang til, og utøvelsen av sportsfiske i Skjerstadfjorden. Vi må verne om den ville stammen av både Laks, Ørret og Kveite som befinner seg her nå.

​Støtt også opp om det private engasjementet som kjemper imot denne etableringen som har engasjert mange som bruker og besøker området, fra nært og fjernt.

Dette oppropet er nå avsluttet. Vi jobber pr mars 2019 med høringen på felles arealplan for Skjerstadfjorden som har vært et samarbeid mellom de tre kommunene som deler på Skjerstadfjorden.  Foreingen fortsetter vårt engasjement for å sikre friluftslivet og levevilkårene til lasken og sjøørreten i Skjerstadfjorden.

 


 

 

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.