Rekrutteringsmøte til Barne-, ungdom- og familieutvalget, Sportsfiskutvalget og Kvinneutvalget
ASP
Publisert 02.06.2020 19:51
Oppdatert 02.06.2020 19:58
Rekrutteringsmøte til Barne-, ungdom- og familieutvalget, Sportsfiskutvalget og Kvinneutvalget
Vi har behov for å få styrket flere av utvalgene våre og arrangerer derfor et rekrutteringsmøte ved kastedammen på Bestemorenga mandag 8. juni kl. 1800.

​Behovet er primært medlemmer til Barne-, ungdom- og familieutvalget (BUF-utvalget), Sportsfiskeutvalget og Kvinneutvalget, men Bodø Jeger- og Fiskerforening er en åpen forening og alle utvalgene er åpne for medlemmer som ønsker å jobbe innenfor sitt interesseområde. 


På møtet kommer representanter for arbeidsutvalget og utvalgsledere eller representanter for de tre aktuelle utvalgene. Det vil bli en generell presentasjon av foreninga og hvordan den er bygd opp. Det blir deretter en presentasjon av de tre utvalgene og så mulighet til å prate med utvalgsledere og skrive seg opp på kontaktliste for senere info og planleggingsmøter. Hovedhensikten med møtet er at de som har lyst til å være med å jobbe får kontakt med hverandre. 

Kort om utvalgene

Barne-, ungdom- og familieutvalget ble opprettet før årsmøtet i 2019, men vi har i lang tid hatt et barne- og ungdomsutvalg og en ungdomsgruppe. Da Norges Jeger og Fiskerforbund i 2019 opprettet familiemedlemskap valgte vi å følge NJFF og inkludere hele familien i vårt barne- og ungdomsutvalg. Tanken er å tilby aktiviteter for hele familien, mer målrettede tilbud mot ungdom som ønsker overnattingsturer borte fra mor og far, og også tilbud til de som etter hvert blir så gamle at de har tatt jegerprøven og kan være med på jakt. Typiske aktiviteter som utvalget tidligere har hatt er hagle- og rifleskyting på Bestemorenga, overnattingsturer og jakt- og fisketurer for ungdommer til foreningas hytte på Beiarfjellet og seljakt på Sør-Arnøy. I og med at hele familien nå er med vil også lavterskeltilbud til de mindre barna være naturlig. Alt fra bær- og soppturer til fuglekassebygging og fisketurer. Aldersdefinisjonen for barn og ungdom i NJFF systemet er fra 0 til 26 år, men i og med at vi også har med familien er det ingen aldersbegrensning. Vi håper på å få med flere familier med barn som gjerne kan danne grunnstammen i utvalget. 

Kvinneutvalget ble opprettet som et utvalg i 2015. De arrangerer turer og aktiviteter for damer i alle aldre. Det er et utvalg hvor damene i foreninga kan bli kjent med hverandre og finne jakt- og fiskevenner. Det er mange damer som tar jegerprøven gjennom Bodø JFF, men mange sliter med å komme seg ut på jakt. Det å bli kjent med andre damer som også jakter gjør ofte terskelen for selv å komme seg ut litt lavere. Typiske arrangementer som utvalget tidligere har gjennomført har vært jenteskyting med hagle og rypejakt med stående fuglehund.

Sportsfiskeutvalget er et utvalg som har vært med oss i mange år. I tillegg til selvfølgelig å fiske hele året, holder de på med en masse spennende prosjekter som på en eller annen måte legger til rette enten for fisken eller fiskeren. Det er nok forvaltnings- og tilretteleggingsbiten som er hovedoppgaven til utvalget. Er du en av dem som synes det er kjempeartig å fiske, men som like ofte tenker at her burde det vært et bedre båtutsett, eller gytebekken til sjøørreten burde vært ryddet opp i eller du har lyst til å bli fluekasteinstruktør, så er Sportsfiskeutvalget utvalget plassen for deg. Tradisjonelle aktiviteter som utvalget holder på med er fiskekultivering både i sjø og ferskvann. Utvalget holder nå på med en 2-årig kartlegging av sjøørretbekker og sjøørret- DNA på oppdrag for Fylkesmannen i Nordland. Det har ansvaret for utleie av to av foreningens båter. Videre holder de kurs i fluekasting og arrangerer kurs i fluebinding. De er ansvarlig for kortsalg i Hopenvassdraget og går også oppsyn her. De er ansvarlig for foreningens kastedam og gapahuk på Bestemorenga og jobber også med kartlegging og publisering av fiskemuligheter i Bodø området i tillegg til å være arrangør av den tradisjonsrike familiedagen med isfiske på Soløyvatnet. Som medlem av utvalget og med foreninga i ryggen kan man holde på med masse spennende innen fiskeforvaltning som man som enkeltfisker bare kan drømme om. 

Felles for alle utvalgene i Bodø Jeger- og Fiskerforening er at de har en valgt leder og nestleder. Leder har fast plass i styret og er med på styremøter. Hvert enkelt utvalg har stor frihet og utarbeider selv planer for drift og budsjetter gjennom sine utvalgsmøter. Økonomien i foreninga er meget god. Vi baserer en stor del av vår drift på tilskudd fra offentlige myndigheter og da disse midlene ofte utlyses året før er det viktig at utvalgene evner å planlegge langsiktig. For å kunne gjøre dette må de være store nok og ha en stabil medlemsmasse. Planer inkluderer også å komme med ønsker om tilbud og arrangementer til de andre utvalgene i foreninga. Alle kan ikke være gode på alt, men fordelen med å være ei felles forening er at vi nesten alltid har noen som er gode på sitt område. Når f. eks BUF eller Kvinneutvalget ønsker skyting spør de Lerduebanen eller Elgbanen som er eksperter på skyting. Slik trekker vi veksler på hverandre, blir kjent og rekrutterer kanskje nye medlemmer til utvalgene?

Har du lyst til å være med, men ikke får til å møte neste mandag sender du en e-post til bodo@njff.no og så setter vi deg i kontakt med det utvalget som interesserer deg!

Vi sees mandag 8. juni kl. 1800 ved kastedammen på Bestemorenga!

Hilsen styret!
- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.