Vel gjennomført årsmøte i Bodø JFF
ASP
Publisert 21.03.2020 13:36
Oppdatert 21.03.2020 13:51
Vel gjennomført årsmøte i Bodø JFF
Snorre Dille og Sverre Skår gikk ut av styret og fikk gravert kniv av styreleder Arild Skarvik Pettersen for sin innsats i styret til Bodø JFF. Takk også til Rikke Brekka Karlsen og Ivan Kleven som også gikk ut av styret, men som ikke var tilstede på årsmøtet.
Vi rakk akkurat å få gjennomført årsmøte den 10. mars før Koronatiltak satte en stopper for det meste av aktviteter. På årsmøtet hadde vi besøk av Geir Heggmo fra Statens Naturoppsyn (SNO) som holdt et meget interessant foredrag om bekjempelse av mink, og Fylkessekretær Rolf Arne Tønseth som fortalte om Fylkeslagets arbeid og satsingsområder.

​​Mink er en uønsket art i norsk natur og har jakttid hele året. Etter at Miljødirektoratet iverksatte tiltak har det blitt systematisk jaktet og fangstet mink i mange områder i Norge.  SNO har konsentrert seg om statlige vernede områder, og man ser gode resultater og at fuglelivet etterhvert kommer tilbake. Men minken finnes over hele Norge og større innsats behøves for å ytterlige redusere antallet. Her har også vi i Bodø JFF/NJFF en jobb å gjøre gjennom å oppfordre våre medlemmer til å jakte og fangste mink. Ikke minst er dette noe som kan være en aktuell aktivitet for våre ungdommer og ungdomsgrupper. Mer om minkfangst og handlingsplanen som ligger til grunn for ​SNO's arbeid finner i lenken under.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/2362/dn-rapport-5-2011_nett.pdf

For øvrig var det et udramatisk årsmøte. Det drives bra og økonomien er god. Panlegging og søknadsprosesser i forhold til å bygge klubbhus er i gang. Det som imidlertid var litt bekymringsfult var at vi ikke har funnet leder og nestleder til vårt Sportsfiskeutvalg og leder, nestleder og ungdomsleder til vårt Barne, Ungdom og Famileutvalg. Dette må vi etter hvert få på plass og styret vil når Koronasituasjonen forhåpentligvis normaliseres innkalle til medlemsmøter hvor dette kan diskuteres. Styret har fått fullmakt til å utnevne personer til disse vervene. Vi håper at det i medlemsmassen finnes personer som kan tenke seg å være med på dette arbeidet og at man når man får diskutert litt rundt oppgaver og forventnigner får lyst til å være med å bidra.

Årsmøtepapirer og årsmøteprotokoll er lagt ut under fanen Dokumentarkiv.- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.