Viktige endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst trådte i kraft 2 februar 2021
ASP
Publisert 09.02.2021 19:45
Oppdatert 09.02.2021 19:56
Viktige endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst trådte i kraft 2 februar 2021
OBS. Bildet viser ikke siste versjon av veileder M520
Miljødirektoratet har hørt på endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringene er nå vedtatt og trådte i kraft 2. februar 2021. Det er flere endringer som berører oss i Bodø Jeger- og Fiskerforening. For elgjegere med kaliber 6,5 er nå vektkravet senket for å kunne bruke blyfrie kuler. Skudd avlagt i konkurranser i perioden 1/1-31/3 gjelder som treningsskudd for kommende jaktår, og det legges også opp til ordinær gjennomføring av 30 obligatoriske treningskudd og storviltprøve i 2021. Det er også flere presiseringer som påvirker studieutvalget, jegerprøveinstruktører og de som skal ta jegerprøven.

​​​​​

Teksten nedenfor er hentet fra e-post fra NACL som på vegne av Miljødirektoratet er ansvarlig for utdanning av nye jegerprøveinstruktører. Videre henviser vi til komplett forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst som du finner på lovdata 

Følgende er endret i ny forskrift:

Jegerprøven
Det er foretatt noen presiseringer av regelverket knyttet til jegerprøven og begrepsbruken er modernisert i tråd med øvrig kursvirksomhet under voksenopplæringsloven.
Jegerprøvekandidat erstattes av kursdeltaker, og jegerprøvegebyr er endret til eksamensgebyr.
 
Fra 1. januar 2017 ble det åpnet for at jegerprøvekurset bl.a. kan gjennomføres over fem hele sammenhengende dager. Intensjonen med dette alternativet var å ivareta kurs som ble gjennomført på dagtid, for eksempel som camper for ungdom. Det viser seg at flere arrangører gjennomfører disse kursene på kveldstid etter jobb og skole, og helt frem til kl. 23 på kvelden. Vi mener at dette ikke er noen god pedagogisk tilnærming hverken for kursdeltaker eller instruktør. Selv om flere av disse kursene kommer ut med bra eksamensresultater, så er holdningsdannelse og varig læring et viktig grunnlag for utvikling av egen praksis ved utøvelse av jakt, felling og fangst. Eksamensresultat alene er ikke det eneste kvalitetsmålet på jegeropplæringen. Det er nå presisert i forskriften hvordan denne femdagers varianten skal brukes, gjennom å presisere at undervisningen skal foregå innenfor tidsrommet 0800-1800.

Miljødirektoratet har også i forskriften tydeliggjort når autorisasjon som jegerprøveinstruktør kan trekkes tilbake, og at ved tilbaketrekking må instruktøren gjennomføre utdanning for jegerprøveinstruktører på nytt.
 
Miljødirektoratet har opphevet kommunens myndighet til å gi personer som har fylt 16 år inntil ett års utsettelse med å ta jegerprøvens obligatoriske kurs dersom det ikke er rimelig kurstilbud i nærheten.

Endring i eksamensavgift
I statsbudsjettet for 2021 er størrelsen på eksamensavgiften økt fra 300 kr til 330 kr fra 1. januar 2021.

​Våpen og ammunisjon
Utviklingen går i retning av at jegere i økende grad benytter blyfrie kuler til jakt. Dette skyldes i all hovedsak et økt fokus på de negative helseeffektene blyholdige kuler kan ha. I dag finnes det blyfri ammunisjon til de fleste storviltkalibre, men tidligere forskriftskrav gjør at tilgjengelige alternativ ikke er egnet for de fleste jaktrifler innenfor det mye benyttede 6,5 kaliberet.Miljødirektoratet har derfor endret kravene til anslagsenergi:

For jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller mufflon, og ved felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. I tillegg skal følgende krav være oppfylt;
a) minste tillatte kaliber er 6.5,
b) minste tillatte kulevekt er 9 gram for kuler med mantel og blykjerne og 7.8 gram for blyfrie kuler og
c) minste tillatte anslagsenergi på 100 meter er 2200 Joule.
Videre er det tilføyd at det under jakt på storvilt ikke er tillatt å benytte kuler og ammunisjon som er laget for trenings- og konkurranseskyting
 
Skyteprøve for storviltjegere
Nytt i forskriften er skudd avlagt på terminfestet konkurranse i perioden 1.1.-31.03. også gjelder som obligatoriske skudd for jaktåret som starter 1.4. Skuddene vil overføres automatisk fra konkurransene til NJFF og DFS, og bli synlig på "Min jegerside" og i appen "Min jegerdokumentasjon" når jaktåret starter 1. april.
           
Skyteprøve for jaktåret 2021/2022
Miljødirektoratet planlegger for at skyteprøven for storviltjegere skal gjennomføres på ordinær måte jaktåret 2021/2022. Arrangører av skyteprøven bes da legge opp til gjennomføring av skyteprøven slik forskriften forutsetter og i tråd med lokale smittevernregler.


- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.