Årsmøtereferat Hadsel JFF
Publisert 28.02.2017 21:05
Oppdatert 28.02.2017 22:16
Årsmøtereferat Hadsel JFF
Hadsel JFF har avholdt årsmøte for sesongen 2016.

ÅRSMØTE

Hadsel Jeger- og Fiskerforening

Foreningshuset

 

FREDAG, 24. FEBRUAR 2017           KL. 19:00

 

Tilstede:

Lasse Uppman, Per Øyvind Tjeldnes, Sverre Hansson, Niclas Andersen, Bent Kristoffersen, Sigbjørn Berg, Sigurd Berg, Steinar Pettersen, Geir Arne Pedersen, Aasta Husmo, Øyvind Skjørholm, Jens Are Pettersen, Jan Hatløy, Jonny Kristiansen, Wenche Johannesen, Evy-Ann Ødegaard, Monica Svendsen

 

DAGSORDEN

1.         Konstituering av møtet

 • Godkjenning av innkalling: Innkalling er godkjent
 • Godkjenning av dagsorden: Dagsorden er godkjent
 • Godkjenning av forretningsorden: Godkjent
 • Valg av ordstyrer: Steinar Pettersen valgt
 • Valg av sekretær: Per Øyvind Tjeldnes valgt

 

2.         Årsmeldinger fra siste kalenderår

 • Gjennomgang v/leder

 

Årsmelding fra styret for året 2016

 

Styret har bestått av følgende personer:

 

Leder                                                 Lasse Uppman

Nestleder                                          Rolf Jørgen Jenssen

Sekretær                                            Per Øyvind Tjeldnes

Styremedlem                                    Wenche Johannessen

Styremedlem                                    Tor Arne Vik

Formann i Fiskeutvalget                   Sverre Hansson

Formann i Jaktutvalget                     Niclas Andersen

Formann i Eiendomsutvalget                       Dag Otto Karstad

 

Vararepresentanter                          Neil Clarke

Annie Madsen

Steinar Pettersen

                                                          Sunniva Jørgensen

                                                          Sindre Bergvik

                                                         

 

Øvrige verv:

Fiskeutvalget                                     Raymond Nordgård

Fiskeutvalget                                     Tore Olsen

Vara til Fiskeutvalget                        Jonny Kristiansen

Jaktutvalget                                       Rune Andersen

Jaktutvalget                                       Bent Kristoffersen

Vara til Jaktutvalget                          Håkon Østgård

Eiendomsutvalget                             Charles Krey

Eiendomsutvalget                             Askill Zahl Jensen     

Vara til Eiendomsutvalget                Gustav Ohlstrøm                  

Revisor                                              Terje Ingvaldsen

Revisor                                              Frank Hansen

Vara revisor                                       Kari Randen Hatløy

                                              

Ansvarsområder

Forretningsfører                                Gustav Olstrøm

Skogplanting                                     Jan Hatløy

Fellefangst                                        Jan Hatløy

Drift av leirduebane                          Niclas Andersen

Jaktstatistikk                                     Steinar Pettersen

Rypetaksering                                   Steinar Pettersen

Jaktkonkurranse                                Jan Hatløy

Hundefór                                           Weronica Gratland og Knut Strand

Valgkomitè                                        Jan Hatløy

                                                          Dag Harald Voktor

Hallvard Pettersen

 

Det har vært avholdt 8 styremøter og 43 saker er behandlet av styret.

 

 

Årsmøte

18 medlemmer møtte på årsmøtet i 2016. Dette var likt med året før. Å møte på årsmøtet er viktig for alle medlemmer i Hadsel Jeger- og Fiskerforening. I tillegg til å få informasjon om foreningens virke, er det rom for å påvirke det som skal skje i foreningen kommende år.

 

Eiendom:

Foreningshuset

Vi fikk ny leietaker til leiligheta i april 2016. Husleie til leiligheta i foreningshuset økte til kr. 6800,-. Leietaker har fått tillatelse til å gjøre noen små endringer, bl.a bygge en platting ute og fjerne et dørblad inne.

Dugnad: Vi ser at en del av bordkledningen må skiftes ut og at huset må males. Planen er at dette skal foregå sommer og høst 2017 og vi oppfordrer våre medlemmer til å delta. I tillegg er det viktig at det ser fint ut rundt klubbhuset, at plenen klippes jevnlig slik at det ser noenlunde ordentlig ut. Eiendomsutvalget vil innkalle til dugnad når det blir behov fremover.

Styret vil nok en gang oppfordre våre medlemmer til å ta huset i bruk. Har du ideer, bruk for lokaler til private arrangementer eller annet, ta kontakt med eiendomsutvalget eller styret for å avtale dette nærmere.

 

 

Fiske:

 

Årsberetning fra fiskeutvalget 2016 (av Sverre Hansson)

Arrangementer:

20 mars arrangerte vi en svært vellykket isfiskekonkurranse på Bervikvannet. Ny oppmøterekord, med 194 betalende. Nytt av året var at vi kunne tilby en familierabatt, noe som ble satt stor pris på. Dette gjorde nok sitt til økningen. Takk til alle aktive medlemmene som stilte opp for å gjøre dette arrangementet til en så hyggelig opplevelse. Vi fikk mye positiv medieomtale også.

I juli hadde vi et Fiskesommerarrangement under Sommer-Melbu. Det var et gratis familiearrangement med kursing i kasteteknikk, knuter og fiskemetoder. Ca. 30 deltakere møtte. Vi tok også ansvar for palleløpet under festivalen, noe vi mener ga en positiv profilering av foreninga. Mange deltakere og tilskuere var til stede.

 

Kultivering:

Etter avtale med grunneierne på Gulstad hadde vi kultivering i Båtvannet. Dette var noe som de krevde for at vi skulle få videre kontrakt med jakt og fiske. Til våren skal vi prøve å få bort gress og "planter" langs vannet på utsatte plasser. Vi skal også gjennomføre videre utfiske, men ikke før det blir høst, da vi har best erfaring med mengde som blir tatt ut på høsten kontra vår/sommer. Vi har kjøpt inn 20 ruser, og har prøvd ut disse under utfiske på Båtvannet. Resultatet ble ikke så bra, men vi vil forsøke videre med dette i ulike vann neste sesong.

Det har også vært god aktivitet på Steilovannet (Storvannet) av de som kultiverer her. Steinar har brukt elever ved Stokmarknes Skole aktivt her.

 

Kortsalg:

Nytt av året var at fiskekort ble solgt gjennom Inatur, slik det har vært gjort med jaktkortsalg siden 2015. Dette har vært en suksess, og vi hadde i 2016 en stor vekst i antall solgte fiskekort. Særlig gjelder dette Grytting, noe som nok mest av alt skyldes gode forhold, og bra fangstresultater. Takk til Kjartan Aas, Kjell Åge Andreassen og Finn Althin som har vært oppsynsmenn med fokus på Grytting.

 

Isfiskekonkurranse

 • I Mars arrangerte vi en svært vellykket isfiskekonkurranse på Bergvikvannet. Det var 194 betalende deltakere, og mye positiv omtale. Takk til alle aktive medlemmene som stilte opp for å gjøre dette arrangementet til en så hyggelig opplevelse. Vi fikk mye positiv medieomtale også. Vi må sørge for å være nok mannskap underveis i konkurransen hvis antallet deltakere opprettholdes. Fiskeutvalget satser på en ny konkurranse i mars 2017.

 

Jakt:

Årsmelding Jaktutvalget HJFF 2016 v/Niclas Andersen

 

Saker som er blitt gjennomført og jobbet med:

 

Leirduebanen:

Den har fungert godt men med noe vagt oppmøte enkelte dager.

Det ble satt opp terminlister med forespurte personer både til vår/høst skytingen.

Disse gjorde en veldig god jobb på leirduebanen, takk til dem.

Det ble annonsert godt i forkant, både i avisen og på facebook.

 

Forhandlinger av jaktområder:

Det ble innkalt til grunneiermøte for forhandling av områder samt bestemmelser av kvoter for 2015, følgende oppmøte:

Det ble gjort ett godt forsøk av Jaktutvalget om å få tilbake terrenget Ongstad, noe vi lyktes med. Ongstad grunneierlag tilbydde jakt men uten hund, noe som da resulterte i at vi  valgte å leie jaktrett oss dem. Men de var positiv til reforhandlinger om hund i god tid til neste år!

Det ble bestemt i samarbeid med grunneierne at kvoten ble satt til 3 Ryper og 2 Orrfugler pr. Dag slik som i 2015.

Det ble inngått ny kontrakt med Haukenes og er veldig glad for dette.

 

Inatur:

Systemet har funket godt og vi ser oss fornøyd.

Så langt i år er det solgt 155 stk Jaktkort hvor de fleste er sesongkort noe som er en økning sammenlignet med 2015 der det ble solgt 107 stk jaktkort. Dette tror vi skylles at vi er kommet på nett og en økning i antall småvilt i Hjff sine terrenger.   

Rapporteringen går sin gang frem til 01.04.2017

Med inatur har vi en fantastisk oversikt om hva som rører seg i naturen og i de områdene vi forvalter.

 

Jaktoppsyn:

Det ble utført mange oppsynstunder i terrengene til HJFF året 2015

Personer som gikk oppsynstunder var:

Frank Asbjørn Andersen, Bent Kristoffersen, Rolf Jørgen Jenssen, Steinar Pettersen, Tore Olsen og Niclas Andersen.

Det ble kontrollert mange personer under oppsynstundene og ALLE hadde papirene og kvoten i orden!

Nytt av året er at det kun er tillat med 1 stk hund pr jeger. Det ble avdekket ett tilfelle der vedkommende hadde 2 stk hunder i søk og fikk kun en kraftig advarsel siden dette ble innført i år.

 

Rypetaksering:

Det ble likevel utført en god taksering og mange linjer ble utført. Vi kom over flere store flokker, noe som viser at bestanden er på tur opp.

 

bilde1.jpg

bilde2.jpg

 ​

Hagleinstruktører:

Vi valgte å sende Rune Andersen og Jarl Hammerset på kurs i Hagleinstruktør, slik at vi er flere instruktører som kan hjelpe til på leirduebanen i fremtiden.

 

Oppsummering av året:

For Jaktutvalget har det vært et fint år med mange aktiviteter og ett veldig godt samarbeid med styret og grunneierlag.

Aktivitetsplanen ser vi oss veldig fornøyd med selv om ikke alt lot seg gjennomføre.

Det ble observert Rev og spor på Hadseløya (Bergvik)  samt Børøya og vi har vært ute og jaktet etter rev uten å lykkes. Det ble gitt fellingstillatelse året rundt for Hadseløya og Børøya fra Hadsel Kommune og jaktutvalget anbefaler at det blir skuddpremie på rev i 2017.

Saker som må følges opp året 2017:

 • Utredning Leirduebanen Melbu.
 • Forhandling av områder Ongstad, Ytre Ånstad. Dette må gjøres så tidlig som mulig!

   

Rev: Revesperre/Rev observert

Det har i det siste vært observert rødrev på Hadseløya (ved Gislesvingen). Revesperre har vært til ettersyn og virker som den skal. Det har en rekke ganger blitt observert rødrev i området rundt Steilo. Jan Hatløy har skrevet søknad om utvidet jakttid på rev på Hadseløya og Børøya og fått denne innvilget.

 

Bruk av Frifondmidler 2016

Frifondmidlene har blitt brukt på følgende aktiviteter:

 • Tre ganger kråkejakt for ungdom. Deltakende ungdommer har variert fra én til åtte.
 • Ungdomsskyting. Ett arrangement.
 • Isfiske med ungdom, februar/mars Bergvikvannet og Lillevannet
 • Fellefangst, januar-mars.
 • Kultivering/fiske med ungdom.
 • Oktober-november, 4 jaktturer med ungdom. v/Steinar


Media:

Facebook har blitt den viktigste måte å formidle og dele informasjon og nyheter fra HJFF.

I 2016 har det blitt gjort en stor fornyelse av foreningas facebookside, noe som har ført til en betydelig forbedring. Vi har nå hyppig kontakt med medlemmene, og er mye mer tilgjengelig med informasjon og dialog med medlemmene. Hjemmesida vår er blitt aktivt brukt av medlemmene våre det siste året.

 

Kurs/Møte:

Vi valgte å sende Rune Andersen og Jarl Hammerset på kurs i Hagleinstruktør, slik at vi er flere instruktører som kan hjelpe til på leirduebanen i fremtiden.

 

En del av våre medlemmer har deltatt i foreningens arbeid, noen mer enn andre. Styret takker alle som har deltatt for innsatsen i 2016.

 

Godt årsmøte!

 

På vegne av styret

Lasse Uppman

Leder i HJFF


Årmeldinga er godkjent av årsmøtet3.         Revidert regnskap fra siste kalenderår

Gjennomgang v/Lasse Uppman​

Regnskapet er ikke ferdigstilt. Kasserer opplyser at det er kr. 97.763,60,- på driftskonto, kr. 4003,74 på en annen konto. Totalt kr. 101.767.34. Leie av mark er oppgjort.

Styret ber om at godkjenning av regnskap for 2016 utsettes til årsmøtet for neste år. En slik forskyving er mulig da en del foreninger gjør opp regnskap annethvert år. Nåværende kasserer fortsetter i sitt verv til 2018.

Årsmøtet godkjenner utsettelsen av regnskapets revidering for 2016. Dette tas opp på årsmøtet for 2017.4.         Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

Ingen saker5.         Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

Styret foreslår at jaktutvalget økes fra 3 til 4 medlemmer. Pr. i dag er det 3 medlemmer og 1 vara.

Årsmøtet godkjenner forslaget med 17 stemmer, under forutsetning av at Norges jeger- og fiskeforbund godkjenner dette. Sekretær vil påse at vedtaksendring blir ført, og vedtektene oppdatert, og at det søkes om tillatelse til NJFF til å gjøre denne endringen.

Styreleder foreslår på vegne av styret at det forberedes salg av foreningshuset, da dette er i dårlig forfatning. Det kreves en stor innsats for å gjøre huset i stand, og styret ser ikke at HJFF har ressurser til å gjøre huset i akseptabel stand. Styret ønsker å finne en annen løsning, med et foreningshus som er mer egnet i forhold til foreningas behov.

Steinar Pettersen påpeker at dugnadsinnsatsen har vært for lav og at dette er beklagelig. Han har forståelse for situasjonen, men synes dette er trist.

Fra salen kom det spørsmål om takst/verdivurdering. Dette er ikke gjort nylig.

Jens Are Johansen spør om salg kan gjøres med bakgrunn i kontrakten som ble inngått da huset ble kjøpt, og om det lå noen forutsetninger om når et eventuelt videresalg kunne gjøres. Dette må styret undersøke nærmere.

Styreleder foreslår at styret undersøker takst/verdivurdering, søker etter alternative løsninger.

Årsmøtet vedtar med 15 stemmer mot 2 at styret jobber mot et salg av foreningshuset.6.         Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

Forslaget til arbeidsprogram og budsjett godkjennes av årsmøtet.7.         Foreningens kontingentandel

Ingen endring, vedtatt av årsmøte8.         Valg av styre i henhold til § 8

Forslag fra valgkomiteen i HJFF, 2016

 

 

De som står med uthevet skrift foreslås som kandidater fra valgkomiteen

 

Verv                           Navn                                      Sitter til                      Tlf           

Leder                          Øyvind Skjørholm                 2018                          

Styremedlem             Rolf Jørgen Jenssen               2018                          

Styremedlem             Per Øyvind Tjeldnes              2019                          

Styremedlem             Tor Arne Vik                           2018                          

Styremedlem             Monica Eliassen Svendsen    2019                          

 

Vara styremedlem     Sunniva Jørgensen                 2018                          

Vara styremedlem     Neil Clarke                             2018                          

Vara styremedlem    Lasse Uppman                       2019                          

Vara styremedlem    Steinar Pettersen                  2019                          

Vara styremedlem     Sindre Bergvik                        2018              

.                    

Årsmøtet vedtok enstemmig forslagene.9.         Valg av medlemmer til utvalg etter behov

 

Øvrige verv:

Medlem jaktutvalg    Rune Andersen                      2018                          

Medlem jaktutvalg    Bent Kristoffersen                 2019                          

Medlem jaktutvalg    Niklas Andersen                    2019                          

Medlem jaktutvalg    Jarl Hammerseth                  2019 *

Vara jaktutvalg          Håkon Østgård                       2018   

 

* Under forutsetning av godkjent vedtektsendring, se punkt 5                

 

Medlem fiskeutvalg   Raymond Nordgård               2018                          

Medlem fiskeutvalg   Sverre Hansson                      2018                          

Medlem fiskeutvalg  Emil Kristiansen                    2019                          

Vara fiskeutvalg        Jonny Kristiansen                  2019                          

 

Medl. Eiendomsutv    Charles Krey                          2018                          

Medl. Eiendomsutv   Svenn Bergquist                    2019                          

Medl. Eiendomsutv   Jarl Hammerseth                  2019                                      

Vara. Eiendomsutv    Gustav Olstrøm                     2018                                                                                                                                               

Enstemmig vedtatt.10.       Valg av revisorer


Revisor                       Terje Ingvaldsen                    2018                          

Revisor                       Frank Hansen            2018

Vara revisor               Kari Randen Hatløy              2018Forslag til gjenvalg på alle tre.

Årsmøtet vedtok enstemmig forslagene.11.       Honorær avslutning

Blomster til de som går av fra styret: Avtroppende styreleder Lasse Uppman


Jan Hatløy foretok premieutdeling av jaktkonkurransen:

Senior: Vinner Jarle Henriksen

Junior: Vinner Sigurd Berg

Trekning blant deltakerne: Vinner Håkon Østgård

Vinnerne fikk et gavekort

 

 

12.       Ordet er fritt

Dag Harald Voktor oppfordrer til fortsatt innsats for å skape rekruttering, ikke minst få kvinner og ungdom engasjert.

Sigbjørn Berg oppfordrer det nye styret til å engasjere kvinnekontakt og ungdomskontakt i foreninga.

Lasse Uppman oppfordrer den nye styret til å ha en person som har som ansvarsområde å følge opp facebookside, og hjemmeside på NJFFs portal.

 

13.       Protokoll underskrives av møtedeltakere

Underskriving av protokoll – ark utlevert. Ferdig referat legges ut på nettet. Årsmøtedeltakere gis anledning til å uttale seg til referatet. Hvis ingen kommenterer, vil utskrevet referat og signert ark bli lagt til møteprotokoll.

 

Scannet kopi av protokollunderskrifter på siste side. (bilde ikke tilgjengelig på portalen)

 

 

 

Per Øyvind Tjeldnes

Referent

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.