Innhavet Klekkeri
Publisert 07.02.2016 22:14
Oppdatert 16.11.2016 21:23
Vi har eget klekkeri for oppdrett av innlandsørret. Klekkeriet har sin beliggenhet på Innhavet, og har konsesjon for oppdrett av inntil 150.000 ørretyngel pr år. I snitt er den årlige produksjonen ca 10 % av konsesjonen.
Innhavet Klekkeri
Innhavet Klekkeri

Innhavet Klekkeri
Rogn klar for blanding med melke

​Opprinnelig ble foreningens første klekkeri bygd i Rota i 1992.​

Nytt klekkeri ble bygd på Innhavet i 2015, og ble satt i drift den 18. desember 2015.

Våre leveranser er i all hovedsak til Nord-Salten Kraft AS og Lofotkraft AS ifm deres pålegg om utsett av ørretyngel jfr konsesjonsvilkår for kraftproduksjonen.

Yngel settes ut i Rekvann, Slunka og Goigi. Samt Solbjørnvannet i Lofoten.

Det kan i fremtiden forventes større produksjon som følge av flere kraftutbygging i vårt nærområde ( t.eks Forsan, Storvatnet og Svartvann).

​Produksjonen:

På høsten i september/oktober fanger vi stamfisk i de vassdragene vi har tillatelse til å ta ut stamfisk. Vi stryker fisken og legger inn rogna i klekkeriet. I mars klekkes yngelen og den settes på startforing ca i april/mai. Yngelen er klar til utsetting i vassdragene i august. Vi foretar også oppforing av yngelen til to-somring. Denne settes ut i juni/juli året etter.

 


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.