Julemøtet 2019
Asle
Publisert 10.12.2019 12:18
Oppdatert 11.12.2019 11:44
Julemøtet 2019
Julemøtet Rana jff 2019
Sparebank 1 kuppet julemøtet 2019

​​​​​​​​​​​Det var med spent forventning i Rana Jeger og Fiskerforening når Sparebank 1 sa de ville delta på vårt julemøte i år, med et signal om at banken ville forlenge en sponsorkontrakt, og at de også ville bidra med midler fra " Samfunnsløftet"

​Rana Jff s leder Steinar  Høgaas åpnet møtet med å redegjøre for betydningen av Sparebank 1 sin finansielle støtte gjennom over 10 år. Denne støtten har vært avgjørende for bygging av nytt klubbhus samt mange andre store investeringer.

​​​


​Lars Erik Zetterlund Nilsen fra Sparebank 1, åpnet med å bekrefte en videre 3 årig sponsorkontrakt på kr. 50.000,-. Dette gir foreningen en forutsigbar og kjærkommen økonomisk sikring av driften framover.

Banksjef Tor Magne Aanonli overtok så ordet, og summerte opp  historikken i samarbeidsforholdet banken har hatt med Rana Jff gjennom over 10 år. Han kunne også fastslå at siden det nordnorske samfunnet er den største eieren i Sparebank 1, så vil også dette avspeiles i Samfunnsløftet.

Etter dette kunngjorde han at Sparebank 1 ville bidra med kr. 300.000,- til Arenaløfte fase 1 på Mangholmheia.

Arenaløftet fase 1, som Rana Jff har valgt å kalle prosjektet, startet med en total oppgradering av elektriske installasjoner med jordkabeloverføringer til standplasser, veibelysning,parkering, lager og klubbhus. Videre oppgradering av standplassoverbygg, med invendige vegger og lydisolering. Investeringspakken inneholder også midler til anskaffelse av driftsutstyr,  blant annet moderne datautstyr til hjelp i skyteinstruksjon. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 600.000,-

Julemøtet 9 desember i år ble altså åpnet med to fantastiske gode nyheter av bankens medarbeidere. Treårig sponsoravtale samt et bidrag på kr. 300.000,- . Nyheten ble mottattt med glede og stor applaus fra salen til Sparebank 1 s representanter.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.