Gauperegistrering 2020-2021 Ny bonus: Kr. 2 000,-
Publisert 14.10.2020 13:08
Oppdatert 28.10.2020 23:09
Gauperegistrering 2020-2021 Ny bonus: Kr. 2 000,-
Gaupespor Sel 2019 Foto: Tormod Pedersen
NJFF Oppland gjennomfører registrering av familiegrupper og enkeltdyr av gaupe i fylket for 2020-2021. Dette er videreføring av våre tidligere prosjekt og utføres i samarbeid med Rovviltnemd 3/Fylkesmannen i Innlandet. Registreringsarbeidet JFF-foreningene gjør er viktig for bestandsstatus og fastsettelse av jaktkvoten. Sporingsperioden er 1. oktober 2020 til 28. februar 2021

​​​Fri sporing- Rovviltnemda region 3 /Fylkesmannen i Oppland – opplegget i korte trekk

Registreringsopplegget går ut på fri sporing av familiegrupper (og enkeltdyr) a​​v gaupe.  Sporingsperioden er 1. oktober 2020 til 28. februar 2021. Ved funn av spor etter familiegruppe skal finner eller sporingsansvarlig sørge for at Statens Naturoppsyn (SNO) blir varslet for dokumentasjon. Bonusen for å melde inn familiegruppe som dokumenteres av SNO økes i år til kr. 2 000,- (ihht oppgitte kriterier i instruksen) NB: SNO skal kun ha varsel om familiegrupper, ikke enkeltdyr

Sporingsansvarlig i hver lokalforening rapporterer månedlig inn sporingsaktivitet/ev. funn i sitt område. På registreringsskjemaet ønsker vi opplysninger om både familiegrupper og enkeltdyr. Kr. 80 000,- fordeles til foreningene som sender inn rapporter.

 

Ved spørsmål til opplegget eller om sporingsansvarlig i ditt område ta kontakt med fylkeslaget Tore Grønlien, tlf 901 879 76, oppland@njff.no

 

Vedlagt:


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.