Innkalling til årsmøte NJFF Oppland 24. mars 2021
Publisert 19.01.2021 11:25
Oppdatert 19.01.2021 11:26
Innkalling til årsmøte NJFF Oppland 24. mars 2021
Det innkalles til digitalt årsmøte i NJFF Oppland 24. mars 2021. Frist for saker og forslag på kandidater til verv innen 24. februar. Årsmøtet vil bli avholdt på Teams pga. Covid 19- restriksjoner

​Tid:
Onsdag 24.mars 2021 kl. 18.00 – 21.00 (foreløpig tidsplan)

Gjennomføring:
Årsmøtet planlegges gjennomført via Teams, dvs videomøte via PC ev. Smarttelefon. Digital gjennomføring av årsmøtet er vedtatt pga Covid 19 smittevernsrestriksjoner.

Delegater:
Foreninger med 200 eller færre medlemmer:       2 representanter
Foreninger med 201 eller flere medlemmer:       3 representanter
Foreninger med 401 eller flere medlemmer:       4 representanter
(antall betalte medlemskap pr 31.12.2020, delegatliste vedlagt)
Dagsorden:
Sak 1 Konstituering av årsmøtet
Sak 2 Årsberetning
Sak 3 Regnskap
Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
Sak 5 Andre saker styret har oppført
Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
Sak 7 Fylkeslagskontingenten
Sak 8 Valg

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 24. februar. Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen (vedtektenes § 5).

Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteen i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Det skal i år også velges 9 delegater og 9 varadelegater til NJFF Landsmøte. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 24. februar. Valgliste og oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. 

Medlemmene i valgkomiteen:
Jørgen Vole 917 99 894 jorgenvole@hotmail.com
Helene Volehaugen 974 02 551 helevole@hotmail.com
Per Nermo 915 49 313 perrien@online.no

Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Skjemaet returneres til NJFF Oppland innen 24. februar. Vennligst gi tilbakemelding også dersom dere ikke ønsker å delta.

Det kan komme endringer i valgt digital løsning for årsmøtet. Endelig valgt løsning, tidsplan og program varsles i utsendelsen av saksdokumenter som sendes påmeldte delegater senest 2 uker før årsmøtet.

Denne innkallingen sendes foreningene på epost og post.

Vedlegg:
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.