NJFF Oppland påklager vedtak om stopp i utsetting av settefisk i Lågen og Mjøsa
Publisert 05.10.2020 13:30
Oppdatert 05.10.2020 13:34
NJFF Oppland påklager vedtak om stopp i utsetting av settefisk i Lågen og Mjøsa
Storørret
Fylkesmannen i Innlandet varslet i vedtak 29. juli om opphevelse av pålegg om utsetting av settefisk (ørret) i Lågen og Mjøsa. Vedtaket vil medføre at settefiskproduksjonen i Hunderfossen opphører og at storørreten framover kun skal rekrutteres naturlig i vassdraget. NJFF Oppland ber Miljødirektoratet oppheve fylkesmannens avgjørelse.

​​Fylkesmannen i Innlandet har et særskilt forvaltningsansvar for Mjøsas storørretstammer hvor hunderørreten er den største og mest tallrike. I denne saken mener fylkeslaget at Fylkesmannen i Innlandet ikke har vurdert saken etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

NJFF Oppland mener bl.a:

-  fylkesmannens vedtak er fattet på et for dårlig kunnskapsgrunnlag

- det må utarbeides nødvendige forvaltningsplaner, med rekrutteringsforbedrende tiltak før ev. en opphevelse av fiskeutsettinger  

- det har vært for lite åpenhet og medvirkning fra allmenheten i saken

- det er utbygger som skal bære kostandene for tiltakene kraftutbyggingen fører med seg. I vedtaket som nå foreligger vil kostnader og ulemper måtte bæres av allmenheten.

Les hele klagen fra NJFF Oppland her:

NJFF Oppland_Klage på vedtak fiskeutsetting i Mjøsa.pdf- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.