Barn og ungdom
Publisert 08.02.2016 16:07
Oppdatert 26.04.2017 15:02
Barn og ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund tar barn og unge på alvor. Målsettingen er å bidra til at friluftsliv blir en større del av deres hverdag. Det meste av dette arbeidet foregår i foreningene, der barna og ungdommene er.

NJFF har i en årrekke satset på barn og ungdom, og vi har i dag omkring 8.000 medlemmer i denne aldersgruppen. I løpet av denne tiden har det blitt satt i gang en rekke prosjekter som skal bidra til aktivitet for barn og ungdom.

Fiskeklubben

Fiskeklubben er NJFFs satsing på de aller yngste. Alle NJFFs medlemmer fra 0 til 12 år blir automatisk medlemmer i Fiskeklubben, som en del av sitt medlemskap i lokalforeningen.

Fiske er for svært mange første smak på et aktivt friluftsliv. Det er enkelt, og gir en meningsfull aktivitet ute i naturen. Fiskeklubben har derfor sitt hovedfokus på fiske, men også jakt og generelt friluftsliv er viktige elementer i aktivitetene. Fiskeklubben skal gi noe til alle, uansett om man er interessert i jakt eller fiske. Det handler om å legge til rette for et meningsfullt og inspirerende friluftsliv, som skal vekke barns interesser for naturen og alt det den har å by på.

Fiskesommer-prosjektet og tilrettelegging av ulike opplegg for aktivitet, er de sentrale satsingene på denne målgruppen. De aktiviteter foreningene tilbyr er det som utgjør kjernen i Fiskeklubbens aktiviteter.

NJFF UNG

NJFF UNG er et samlebegrep for alle de satsinger og aktiviteter som tilbys for aldersgruppen fra 13 til 18 år. Jakt- og fiskeskolen, sammen med Jaktskytterskolen, utgjør kjernen i satsingen på NJFF UNG. Dertil kommer en rekke andre aktiviteter, som opplæringsjakt, kurs, fisketurer, jegerprøve, camper og leire.

Alle i målgruppen mottar også fra 2016 et eget magasin. Det kommer digitalt 3 ganger i året, og på papir en gang i året. Med ett eget magasin som går rett i postkassa, håper vi å nå våre ungdomsmedlemmer på en bedre måte. NJFF UNG er også på Facebook og Instagram.

Ungdomsledere

Uten ungdomsledere i foreningene har vi ingen ungdomssatsing. Forbundet har ett ungdomslederkurs som gir ungdomsledere et faglig grunnlag å jobbe ut i fra. Videre lanserer forbundet Aktivitetsarkivet som er et planleggingsverktøy for ungdomsledere. For ungdomslederne i foreningene har vi også en egen Facebookside hvor vi publiserer informasjon og tilbud.

Barn- og ungdomskonferansen er en årlig konferanse for alle dere som jobber med barn og ungdom i fylkeslagene og foreningene. Konferansen tar opp problemstillinger og bidrar til erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Forbundet har også et eget Barne- og ungdomsutvalg som er et rådgivende organ for forbundsstyret. Utvalget jobber med saker som angår forbundets barne- og ungdomssatsing.

Økonomisk støtte

Forbundet søker midler på vegne av foreningene fra flere statlige instanser. Hvert år fordeler forbundet omkring 6 millioner kroner til barn- og ungdomsaktiviteter lokalt. Sørg for at din forening nyter godt av denne muligheten.

Du finner mer informasjon om prosjektene og mulighetene for økonomisk støtte her.

Om du har spørsmål om barne- og ungdomsarbeid, ta gjerne kontakt med fylkeslagets ungdomsleder:

​Erik Olstad​954 94 251olstaderik0@gmail.com

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.