Om NJFF Oppland
Tore Grønlien
Publisert 08.02.2016 16:07
Oppdatert 03.07.2020 11:07
Om NJFF Oppland
NJFF Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkeslag i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske og friluftsliv. ​

​​​​​​​​​​​​​​​Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, i alt 42 foreninger, og er representert med ett eller flere lokallag i alle fylkets 26 kommuner. ​Gå til Lokallag i menyen over for informasjon om de enkelte lokallagene. NJFF har omkring 6.500 medlemmer i Oppland.​

Fylkeslaget er bindeleddet mellom lokalforeningene og forbundets sentralledd. Arbeidsoppgavene i fylkeslaget omfatter i hovedsak organisasjonsdrift, koordineringsoppgaver, kursvirksomhet, prosjektarbeid av ulikt slag, og gjennomføring av ymse aktivitetsrettede tiltak (leire, camper, turer).

Virksomheten ledes av ett styre på 7 personer valgt på fylkeslagets årsmøte, og utføres av et frivillig korps av instruktører og tillitsvalgte. Fylkeslagets administrasjon består av en fast ansatt fylkessekretær. 

Kontoret ligger i Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer.


For spørsmål til fylkeslaget:

Fylkessekretær Tore Grønlien, tlf 901 87 976, epost: oppland@njff.no

Fylkeslagsleder Tormod Pedersen, tlf 907 49 828, epost: tormod​300​​@gmail.com


NJFF Oppland styre f.o.m 04.06.2020:

Fylkesleder
 Tormod Pedersen
Nestleder Tove Annethe Bøe
Kvinnekontakt        
  Britt S. Sørbye

Økonomiansvarlig Erik Olstad
Ungdomsansvarlig Trine Rudstaden
Styremedlem Stian Stende
Styremedlem Kari Ramen
Varamedlem Idar P. Rustestuen
Varamedlem Brynjar BergeSe vedlagte liste med kontaktinformasjon til alle fylkeslagets tillitsvalgte og fylkesinstruktører.

Tillitsadresser 08.06.20.pdf


NJFF Oppland

Vormstuguvegen 40

2624 Lillehammer

Bankkonto: 2000 07 61363

Org.nr: 984 098 650


​​

Styreverv
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.