Om NJFF Oppland
Tore Grønlien
Publisert 08.02.2016 16:07
Oppdatert 03.09.2019 23:04
Om NJFF Oppland
NJFF Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkeslag i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske og friluftsliv. ​

​​​​​​​​​​​Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, i alt 42 foreninger, og er representert med ett eller flere lokallag i alle fylkets 26 kommuner. ​Gå til Lokallag i menyen over for informasjon om de enkelte lokallagene. NJFF har omkring 6.700 medlemmer i Oppland.​

Fylkeslaget er bindeleddet mellom lokalforeningene og forbundets sentralledd. Arbeidsoppgavene i fylkeslaget omfatter i hovedsak organisasjonsdrift, koordineringsoppgaver, kursvirksomhet, prosjektarbeid av ulikt slag, og gjennomføring av ymse aktivitetsrettede tiltak (leire, camper, turer).

Virksomheten ledes av ett styre på 7 personer valgt på fylkeslagets årsmøte, og utføres av et frivillig korps av instruktører og tillitsvalgte. Fylkeslagets administrasjon består av en fast ansatt fylkessekretær.

For spørsmål til fylkeslaget:

Fylkessekretær Tore Grønlien, tlf 901 87 976, epost: oppland@njff.no

Fylkeslagsleder Tormod Pedersen, tlf 907 49 828, epost: tormod​300​​@gmail.com


Bankkonto: 2000 07 61363

Org.nr: 984 098 650

Se også vedlagte liste med kontaktinformasjon til fylkeslagets tillitsvalgte og fylkesinstruktører.

Tillitsadresser 01.06.19.doc


​​

Styreverv
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.