Søk tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet i din lokalforening 2021
Publisert 03.04.2020 13:47
Oppdatert 26.03.2021 11:07
Søk tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet i din lokalforening 2021
Nå kan Opplands-foreningene søke om tilskudd til aktiviteter for barn og ungdom. Hovedfrist for søknad er 1.mai, deretter fortløpende behandling av søknader som kommer inn.

​​​​NJFF Oppland har avsatt intill kr. 50 000,- for å stimulere til aktiviteter i lokalforeningene. Vi satser på at hverdagen etterhvert kommer tilbake og at aktivitetene kommer i gang som normalt. 

Følgende kriterier gjelder for å motta tilskudd i 2021:

 • Tilskudd gis kun til dekking av faktiske utgifter til aktiviteter rettet mot barn og ungdom. (feks. utstyr til aktivitet dekkes)

 • Det gis i utgangspunkt tilskudd til aktiviteter som ikke har fått andre tilskudd sentralt gjennom Fiskesommer, Introfiske el Introjakt
   
 • Her forening kan søke støtte til to aktiviteter. Det gis tilskudd inntil kr. 5000,- pr. aktivitet / maksimalt kr. 10 000,- pr. forening. Styret kan, avhengig av antall innkommende søknader, endre beløpsgrenser.

 • Aktivitetene må gjennomføres innen 15. desember 2021.

 • Søknaden må inneholde beskrivelse av aktiviteten med et enkelt budsjett.
   
 • Enkel rapport må sendes fylkeslaget innen 10 desember 2021. Rapport må inneholde hvor mange som deltok på aktiviteten, hvor mange u/25 år og et enkelt regnskap for aktiviteten. Ved ikke gjennomført aktivitet eller manglende rapport skal pengene tilbakebetales til fylkeslaget innen 31 desember 2021.​

 • Hovedfristen for tilskuddssøknad er 01.05.21. Deretter fortløpende behandling av innkommende søknader. Søknad sendes til : oppland@njff.no, eller post. Har dere spørsmål, ta kontakt på 901 87 976

   
  For å kunne motta tilskuddet må foreningen ha gjennomført pålagt rapportering av årsmelding m/regnskap og årsmøteprotokoll til fylkeslaget og NJFF.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.