Regler for Gjøvik JFF Revhiholen Skytebane
Publisert 07.02.2016 22:48
Oppdatert 07.03.2016 13:30

​​​​​​1. 

Banen er åpen for skyting mandag til lørdag i tidsrommet       ​0900 til 2100. Unntak fra denne regelen er helligdager i nevnte tidsrom. Rødt sikkerhetsflagg skal heises når skyting pågår.

2. 

​Banen kan kun benyttes av medlemmer av Gjøvik JFF, Politiet og HV. Henvendelser om bruk/leie av banen kan rettes til styret i Gjøvik JFF

3. 

Skyting er ikke tillatt dersom kulefang ikke er synlig fra standplass grunnet mørke, tett tåke osv. Håndkaster er ikke tillatt på haglebanen

4. 

Hørselvern er påbudt for alle som oppholder seg på banen under skyting

5.

​​​Alkohol og andre rusmidler må ikke benyttes på banen. Berusede personer har ikke tilgang til banen

6. 

Skytter skal forholde seg til skyteleder. Skyteleder kan bortvise personer fra standplass som ikke adlyder hans ordre.

7. 

Skyteleder skal kjenne innholdet i denne instruksen samt sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for den skytegren som utøves.

8. 

Før banen forlates skal den ryddes og det skal spesielt påses at det ikke ligger igjen noen form for skarp ammunisjon. Rester etter klistrelapper og ødelagte skiver legges i avfallsdunk. Standplass feies for hylser og disse samles i egen avfallsdunk.

9. 

Ved tilfeldig skyting må skytteren selv holde nødvendig skivemateriell.

10. 

Større feil og mangler meldes snarest til styret i Gjøvik JFF.

​Personer som utviser uforsiktighet på banen, påfører banen og dens installasjoner unødvendige skader, eller på annen måte setter eget/andres liv i fare kan bli bortvist fra banen. I alvorlige tilfeller vil forholdet bli politianmeldt.

- Annonse -
sportsfiske
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.