Årsmøte 2018
Publisert 08.12.2018 21:22
Oppdatert 25.01.2019 20:38
Velkommen til årsmøte i GJFF 14. februar 2019 kl. 17.30 på Hadeland Gjestegård.
Årsmøte 2018

​Saker til årsmøte må være styret i hende seinest 14 dager før møtet.

Dagsorden for årsmøte 2018

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsmelding for driftsåret 2018
5. Godkjenning av handlingsplan for 2019
6. Godkjenning av regnskap for 2018
7. Godkjenning av budsjett for 2019
8. Medlemskontingent for 2020
9. Eventuelt
10. Informasjon fra styret
11. Innmeldte saker
12. Valg
13. Bevertning

 Velkommen!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.