Fellefangst og jakt på predatorvilt 2019
Publisert 04.08.2019 19:21
Oppdatert 17.06.2020 14:38
Fellefangst og jakt på predatorvilt 2019
De som er medlem av Gran JFF kan få gratis kort for jakt og fangst på predatorvilt.

​​​​​De som ønsker å drive fellefangst på Gran Allmenning østås skal ha et rovviltkort utstedt av Gran JFF. De som ønsker å drive jakt på rovvilt i den tiden som ikke dekkes av ordinært jaktkort skal også ha et rovviltkort utstedt av GJFF


Fellefangst eller jakt er for medlemmer av GJFF, og er å anse som viltstelltiltak i regi av GJFF.

Fellefangst

Dette tillates innenfor de til en hver tid gjeldende regler, og innenfor
jaktidsramme for den enkelte art. Feller skal merkes etter gjeldende regler.
Det skal gis beskjed til GJFF ved Dag Løvhaug dag.l@hotmail.com hvor mange feller som settes ut og i hvilket område. Han vil da koordinere dette, sånn at ikke flere setter feller i samme område uten å være klar over hverandre.

Det skal også sendes en fangstrapport uansett om noe er fanget eller ikke.
Denne sendes dag.l@hotmail.com senest 23.12.19.

Jakt

Det tillates jakt på rev og mår med eller uten hund, etter nyttår
frem til 15.03 for mår, og 15.04 for rev.

Jakt med hund reguleres av gjeldende båndtvangsbestemmelser.

Jakt skal avklares med Magne Lien på tlf 48955597 i hvert enkelt tilfelle før
jakten, dette er viktig da vi har opplysningsplikt til Gran allmenning.

En utpekt person fra GJFF er da ansvarlig for at dette utføres som avtalt.
Eventuelt skutt vilt rapporteres til Magne Lien senest dagen etter jakten.

Ulv og Gaupe

Om noen har observasjoner av ulv eller gaupe eller spor etter disse, så ønsker vi at dette meldes inn til oss. De kan da ringe eller sende melding til Magne Lien 48955597.​

Magne Lien 
Jaktutvalget GJFF


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.