Jakt
Publisert 07.02.2016 22:50
Oppdatert 09.10.2019 19:24
GJFF selger jaktkort til innenbygsboende i Gran sogn for Gran Allmenning's område på Øståsen. ​​​​​​​​​Vi driver også med viltstell i form av gaupesporing, hareforing og mårfangst m.m. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kontaktperson for jakt, er leder for jaktutvalget Magne Lien, tlf. 48955597.​​

​​​​​​

Jak​tkortpriser 2019 for G​​ran Østås​​

Bruksrett 1200,-

Medlemmer Gjff 1200,-

Innenbygds 1600,-

Gjestekort 900,- inkl. depositum,- (gjestekort gjelder for en tidsbgrenset periode, les mer i "tillegg for jaktregler​")

Bukkekort 500,-

Prisene er inkludert depositum på 500,-. Det er ikke depositum på bukkekort. Depositumet blir tilbakebetalt når jaktstatistikken er mottatt innen fristen 15/1.​​​

Kort kan fåes kjøpt på Gran Almenning, hos Kjell Vidar Engelund tlf. 91557909​ og på nett.​​

Kjøp av jaktkort på ne​​​tt

​Dette gjelder for medlemmer av GJFF og innenbygdsboende i Gran sogn, utenbygdsboende må eventuelt kjøpe av Gran Allmenning via inatur.no.

Jaktkortet for 2019 koster 700,- for medlemmer og 1100,- for innenbygds. Det skal i tillegg betales et depositum på 500,- for alle, dette tilbakebetales etter at jaktrapport er mottatt.

Dette gjøres ved at du betaler inn kr 1200,- for medlemmer eller 1600,- for innenbygds til konto: 20200800746, og merker betalingen med navn og adresse. I tillegg sender du en mail med bilde av jegeravgiftskort og eventuelt medlemsbevis til granjff@gmail.com, skriv også på navn og kontonummer.
Du vil da motta et jaktkort på e-post når betalingen er registrert.

Dette må da skrives ut og medbringes under jakten sammen med de andre pålagte papirer.

Predatorfangst og jakt på Gran Østås 2​019

Predatorfangst og jakt Gran Allmenning østås 2019..pdf

​​Viltstellutvalget GJFF- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.