Jakt
Publisert 07.02.2016 22:50
Oppdatert 12.12.2020 18:13
GJFF selger jaktkort til innenbygdsboende i Gran sogn for Gran Allmenning's område på Øståsen. ​​​​​​​​​Vi driver også med viltstell i form av gaupesporing, hareforing og mårfangst m.m. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kontaktperson for jakt, er leder for jaktutvalget Magne Lien, tlf. 48955597.​​

​​​​​​​​​​​​​​

Jak​tkortpriser 2020 for G​​ran Østås​​

  • Bruksrett 1200,-
  • Medlemmer Gjff 1200,-
  • Innenbygds 1600,-
  • Gjestekort 900,- inkl. depositum,- (gjestekort gjelder for en tidsbgrenset periode, les mer i "tillegg for jaktregler​​​")
  • Bukkekort 500,-
  • Revekort 200,- (det selges maks 5 kort)
Prisene er inkludert depositum på 500,-. Det er ikke depositum på bukkekort. Depositumet blir tilbakebetalt når jaktstatistikken er mottatt innen fristen 15/1 - 2020.​​​

Rapportering av jakt gjøres i skjema her -https://forms.gle/rWTjTLx4svHvwvtZ6​.​​

Hvis jaktrapport sendes innen 15. januar tilbakebetales depositumet på kr 500,- som ble innbetalt ved kjøp av jaktkort.

Kort kan fåes kjøpt ved å betale til Vipps-nummer 617469 (eller søke opp Jakt og viltstell på Vipps, de forskjellige prisalternativene vises i menyen), på Gran Almenning​ eller hos Kjell Vidar Engelund tlf. 91557909​. 

Det går også an å forhåndsinnbetale beløpet inn på klubbens bank-konto.

Vipps1.jpgVipps2.jpgVipps3.jpg


F​orhåndsinnbe​​taling til bank-konto v​​ed kjøp av jaktkort

​Dette gjelder bare for medlemmer av GJFF og innenbygdsboende i Gran sogn, utenbygdsboende må eventuelt kjøpe av Gran Allmenning via inatur.no​.

Jaktkortet for 2020 koster 700,- for medlemmer og 1100,- for innenbygds. Det skal i tillegg betales et depositum på 500,- for alle, dette tilbakebetales etter at jaktrapport er mottatt.

Dette gjøres ved at du betaler inn kr 1200,- for medlemmer eller 1600,- for innenbygds til konto: 20200800746, og merker betalingen med navn og adresse. I tillegg sender du en mail med bilde av jegeravgiftskort og eventuelt medlemsbevis til granjff@gmail.com, skriv også på navn og kontonummer.
Du vil da motta et jaktkort på e-post når betalingen er registrert.

Dette må skrives ut og medbringes under jakten sammen med de andre pålagte papirer.


Predat​orfangst og jakt på Gran Østås 2​020


Predatorfangst og jakt Gran Allmenning Østås 2020.pdf

​​

Viltstellutvalget GJFF- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.