Jakt
Publisert 07.02.2016 22:51
Oppdatert 17.04.2019 13:34
Jevnaker JFF disponerer følgende jaktterreng i 2019. Småviltjakt i Utmarkslaget ca 38000 mål. Kort selges på Randsfjord dekkservice fra 20 august.

 

Småviltjakt på Jevnaker Vestås 2019

 

  1. Jakt og fangst kan bare drives mot løsning av jaktkort og betaling av jegeravgift. Innehaver skal ha med jaktkort, bevis for betalt jegeravgift og våpenkort under all jakt. 

  1. Jaktkort er personlig og kan ikke overdras til andre personer. 

  1. Jaktkortet gjelder for terrenget Jevnaker JFF leier på Jevnaker Vestås. 

  1. Småviltkortet omfatter de arter som er lovlig etter de til enhver tid gjeldende forskrifter gitt av Direktoratet for Naturforvalting. All brunfugel skal spares under hele jakten. 

  1. Ved jakt på små- rovvilt før 10.09 og etter 23.12 skal eget jaktkort løses inn. 

  1. Det er ikke lov å bruke fuglehund før etter 3 oktober. 

  1. Under jakt er det forbudt å bruke mer enn en hund pr jeger. 

  1. Det er stopp i all Jakt under første uken av elgjakten 25. september-3. oktober 

  1. Alle jegere skal levere jaktkort med fangstrapport etter endt jakt senest 31. desember 2019. Manglende rapport vil utelukke at man får jaktkort neste sesong. Ved vinter jakt skal rapport leveres umiddelbart ved avsluttet jakt. 

10. Trening i terrenget er lov frem til 10 september med hunder som blir brukt til småviltjakt mot kjøp av jaktkort. ( dvs fuglehunder og harehunder) 

 

Vi oppfordrer alle til beskatning av små- rovvilt under jakten! ​

 

 

Priser Jaktkort Jevnaker 2019 

 

Medlem småvilt uten hund:1000 kr 

Medlem småvilt med drivende hund:1500 kr 

Medlem småvilt med fuglehund:1500 kr 

 

Ikke medlem småvilt uten hund:1500 kr 

Ikke medlem småvilt med drivende hund:2000 kr 

Ikke medlem småvilt med fuglehund:2000 kr 

 

Jaktkort på Små-rovvilt er gratis for alle som løser kort for dette. 

 

Alle jaktkort skal betales via nettbank og hentes på Randsfjord Dekkservice der det fremvises Kvittering på betaling jegeravgift, medlemskap pluss jaktkort 

Til konto nummer 2030 66 00703 merkes med Navn og type jaktkort, innen 31. August. 


 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.