Fiskeregler
Publisert 07.02.2016 22:53
Oppdatert 07.03.2016 13:30
Alle over 16 år skal kjøpe fiskekort.
Fiskeregler

§ 1. Det er til enhver tid forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, ruse, bunngarn, isongler og pilk. I elver og bekker hvor det går ørret er bare stangfiske og hov som hjelpemiddel tillatt. Det er totalforbud mot bruk av ørekyte (agnfisk) død eller levende.

§ 2. I Mørksjøen og Hommersjøen er garnfiske med største maskevidde 24 mm til tynningsfiske etter abbor tillatt. I Steinsjøen, Hersjøen, store og lille Fiskeløisen, samt Steinevjeputten er garnfiske med minste maskevidde 35 mm tillatt. Foreningen skal underrettes før garnfiske starter. Etter endt garnfiske skal det gis fangstrapport. Alle garn skal være tydelig merket.

§ 3. Det er forbudt å bruke bunden redskap nærmere inn- eller utløpsos enn 50 m. Unntatt er abborfiske med ruse.

§ 4. Alt fiske i elver og bekker er forbudt fra og med 10. september og ut året.

§ 5. Fanget ørret som er mindre enn 30 cm, skal straks og mest mulig uskadd settes ut igjen.

§ 6. Alle fiskere skal ha fiskekort. Etter avtale gjelder fiskekort solgt for Alm. Lodd nr. 4 og 5 for alle grensevann mellom disse to lodder. I Hersjøen gjelder ikke disse lodders fiskekort for den del som tilhører Mathisen Eidsvoll Verk.

§ 7. Det er totalforbud mot å bruke båt eller kano på Bråtåbrenntjern, Søndre-, Vestre-, Midtre- og Nordre Skurvtjern.

§ 8. Det er ikke tillatt å bruke motor på båter. Forbudet gjelder alle typer motorer. Jfr. forskrift om motorisert ferdsel i utmark.

§ 9. Overtredelse av disse regler er straffbart og vil bli anmeldt.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.