Røyefiske
Publisert 07.02.2016 22:53
Oppdatert 07.03.2016 13:30
Foring på isen. Slik gjør du.

​Røyefiske kan bedrives året rundt. Mange søker fisken midtsommers, selv om røye er en kuldekjær art. Røyefiske på midtvinteren kan virke tregt, røya oppholder seg gjerne stasjonert på dypt vann. På den første stålisen eller mot vårløsningen, er den betydelig mer aktiv og kan vandre over store avstander og områder.

Mindre røye spiser dyre- og planteplankton, insekter og mindre fisk. Store røyer er fiskespisende med insekter som en viktig sekundærnæring. I sameksistens med blant annet ørret kan røya spise mye rogn.

Foring på isen har vært brukt i mange år av røyefiskere. De fleste som fisker røye har vel prøvd å fore med kjuke eller ostemasse. Noe betenkelig er denne ”ostingen” av pilkehullene over tid da andre fiskearter så som ørret også spiser av denne massen. I Sverige ble det for en tid tilbake funnet flere døde ørreter i et vann og man var redd det var sykdom på fisken. Obduksjonen viste derimot at ørreten hadde spist av ostemassen som røyefiskerne hadde foret med. Tarmsystemet ble blokkert slik at fisken ikke tok til seg næring og sultet i hjel. Bør ikke hensynet til andre fiskearter da gå foran, og bruke foringsalternativer som ikke skader fisken?

I handelen finnes i dag forposer klare til bruk. Disse tilsettes kun vann og ”maten” man ønsker å ha i foret. Foret som brukes er veldig finmalt og er ingen mat for fisken, det skal kun lokke til seg fisken med sin lukt. Derfor er det velegnet til dette fisket, for man unngår overforing. Fisken blir mer aktiv på agnet pilkeren slipper ned fordi det gir mye ”matlukt” i vannet.

Det vi kaller mat til fisken er maggot, oppkuttet mark og fjærmygg. Fjærmygg kjøpes i zoobutikker i form av frosne plater. En plate frossen fjærmygg er nok til 1 kg for. Fjærmygg finnes naturlig nesten overalt og er en viktig matkilde for fisken.

Slik gjør du
Velg fiskeplass, bor et hull noen meter ved siden av der du sitter og fisker. Mål opp samme lengde på snøret til forboksen som pilkedypet, kort inn 1-2 meter så foret strøs over fiskeplassen. Fyll opp forboksen (ikke stapp for hardt) og slipp ned til oppmålt fiskedyp, og du har effektiv foring akkurat der du vil ha foret.

Rist forsiktig i forboksen etter noen minutter, dra den rolig opp. Fyll opp boksen og slipp ned igjen. Dette kan gjentas til fisken begynner å bite, etter det bør ikke foringen være like intens.
Metoden kan brukes til fiske etter de fleste av artene en isfisker er på jakt etter. Husk også at all foring krever tid slik at fisken kommer til din fiskeplass.

Prøv disse metodene over tid, og tenk også litt på hva alternativet ”osteberget” på bunnen kan få av konsekvenser.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.