Om oss
Publisert 07.02.2016 22:52
Oppdatert 14.07.2017 21:13
Foreningens formål, knytte sammen jegere, fiskere og andre interesserte. Fremme human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.

​​​​Jakt- og fiskeforeningen i Toten Almenning lodd nr 4 ble stiftet 16. mars 1935, og het den gang Østre Toten Jakt- og Fiskeforening lodd nr 4. Foreningen lå nede under krigen, og startet opp igjen 8. mars 1946.

Formålet med foreningen er jakt, fiske, pleie og opplysning.

Foreningen har sitt jakt-, fiske- og arbeidsområde i Toten Almenning lodd nr 4 og er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Bygdealmenninger, der almenningsstyret også har ansvaret for jakt og fiske. Toten Almenning lodd nr 4 er på i alt 37.800 da hvorav vann og elver utgjør ca 4.400 da.

Foreningen er en såkalt “lukket” forening, som innebærer at kun personer som bor innenfor almenningens område kan bli medlemmer.

Foreningens formål er ifølge vedtektene å knytte sammen jegere, fiskere og andre interesserte i felles arbeide for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt- og fiskestellets område. Videre å arbeide for ogfremme human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.


Helt fra de tidligste år er det kultivering som har opptatt foreningen. Således ble det til Almenningsstyret allerede i 1946 levert søknad om rett til salg av jakt- og fiskekort og disponere innkomne midler til kulturelle formål. Den 9. september samme år ble foreningen overlatt salget av jaktkort og eventuelle fiskekort. Fiskekort ble forøvrig innført i 1952 til en pris av kr 2,00 for innenbygdsboende og kr 10,00 for utenbygdsboende.

Kultivering av fiskevann er for øvrig det arbeidsområde det fortsatt brukes mest tid på i vår forening. Dette gjelder både prøvefisking, utfisking, tynningsfiske og ikke minst utsetting av ørret i mange av våre fiskevann.

Den 24. mai i 1981 arrangerte foreningen Norgesmesterskapet i fiskesti.

Styreverv
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.