Innkalling til årsmøte i Lillehammer Jegerklubb
Publisert 07.02.2016 22:55
Oppdatert 07.03.2016 13:30
Obs. Endret dato! Årsmøtet er torsdag 5. mars kl 19:00 på simulatoren ved Strandtorget.
Innkalling til årsmøte i Lillehammer Jegerklubb

​                        


 

                                    DAGSORDEN

 

 

1. Åpning og godkjenning av dagsorden.

2. Valg av møteleder, 2 medlemmer til å underskrive protokollen og sekretær.

3. Årsberetning 2014.

4. Regnskap 2014.

5. Innkomne forslag.

6. Nye vedtekter.

7. Arbeidsprogram 2015.

8. Valg.

9. Bevertning.

 

NB! Forslag til årsmøte må være leder i hende innen 24.februar. Forslag sendes til: Henning Brattlien, Vårfaret 11, 2611 Lillehammer, eller på mail brattlie@online.no

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.