Lunner almenning tilbyr frivillig refusjon av jaktkort!
Publisert 02.09.2019 21:40
Oppdatert 02.09.2019 21:41
Melding fra Lunner almenning: Det er varslet at det er bekymringsverdig lite skogsfugl i år. Dette er bekreftet gjennom taksering av skogsfugl nå i august. Så sent oppunder jakta er det ikke rett å frede eller nekte jegere adgang til jakt, men vi kan redusere jakttrykket og skape holdninger som alle er tjent med på sikt.

​Lunner Almenning innfører refundering lik kjøpspris på frivillig innlevering av jaktkort for de som ikke ønsker å benytte seg av rettigheten de har kjøpt.

Jaktkort må være tilbakeført før første jaktdag, dvs. før 10 september. Ved innlevering av jaktkort faller også retten til jakt på andre viltarter bort.

Husk at brunfugl fortsatt er ferdet.

Ved evt. uttak av skogsfugl i år vil reproduksjon i 2020 og årene fremover bli markant dårlig og vedvarende i minst 2-3 påfølgende år.

Lunner Almenning har solgt jaktkort der en god skjerv er fuglejegere, resten er harejegere. I begge leire er det også noen som kombinerer med predatorfangst mm.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.