Historie
Publisert 07.02.2016 23:02
Oppdatert 16.04.2019 12:01

HISTORIEN TIL 
NORD-AURDAL JEGER- OG FISKERFORENING

 


Nord Aurdal Jæger og Fiskerforening ble stiftet på kommunehuset ved Leira 29. mai 1927. Det var da 30 fremmøtte. 
Det første styret bestod av Carl Einar Isachsen, Torleiv Bø, Sigurd Rudi, Gunnar Skutvold og O. Aabjørsbråten. Varamedlemmer til styret var B. Østensvik, Sig. Klyve og Einar Berg.

Protokoller fra årsmøtet og styremøter forteller at det var rovdyrbekjempelse og fiskestell som ble foreningens hovedoppgave, kanskje med størst vekt på fiskestell. På 60 tallet ble det også mer hundearbeid og ikke minst leirdueskyting.


60 og 70 tallet

Det året foreningen fylte 40 år, i 1967, står det å lese i årsberetningen at foreningen har kommet i gang med elektrisk dressurhalsbånd. De avhold også kurs i bruk av kart og kompass ledet av Arne Fosse. Norges Jeger og Fiskerforbund utarbeidet og innførte jegermessig utgangstilling i jegertrap.

I 1968 var det for første gang jakthundutstilling i Valdres. Foreningens Jakt- og Hundeutvalg med Jarle Roald som formann stod bak. Det var ca. 80 hunder som ble stilt. Utvalgets beretning sier seg også fornøyd med måten utstillingen ble arrangert på: <<Utstillingen ble arrangert som "drive in", og det forenklet avviklingen veldig. En slipper den enerverende oppstillingen av hundene, hvor disse står og gauler hele dagen>>.

På 60 og 70 tallet var jaktsti en populær aktivitet for foreningens medlemmer og jegerstanden forøvrig. Dette førte til at Nord-Aurdal fikk Norges Jeger- og Fiskerforbund til å legge Norgesmesterskapet i jaktsti 1967, til egnen. En stor innsats fra foreningens medlemmer med Jakt og Hundeutvalget i spissen, samt "uvurderlig hjelp fra Per Søylen" gjorde at mesterskapet ble meget vellykket. Området hvor det foregikk, forefinner vi i dag der hvor nåværende Ungdomskole og Blåbærmyra ligger.

Det ble i 1968 også opprettet et Utvalg for Strandefjorden. For første gang ble fiskekort for sikfiske solgt, og utvalget kontrollerte at fiskere hadde fiskekort, fisketrygda og lovlig redskap. Utvalgets årsrapport er signert av Alfred Sletten og Olav Westerbø.


50 års jubileet 19. november 1977

Ble avholdt på Vaset Seter. Lage Kvissel og Godtfred Berntsen med styret var festkomité. 8 av foreningens medlemmer fikk tildelt gullmerke under tilstelningen. 

 

Jarle RoaldArnold SvenssonSvein JohansenAlfred Sletten
Per BergerArne MaanumTomas HøsøienIngar Nilsen

 

I 1988, fikk disse gullmerket:

 

Nils NestePer IsachsenKnut Lage KvisselKjell Erik Frenning

 


Jakthundarbeidet


Fiskestell

Foreningens settefisk dam på Leira var i drift lenge, den ble drevet helt til 1977. Yngelen ble sluppet uti, og foreningen solgte dem senere som settefisk. I 1970 rapporteres det om en inntekt på kr. 4.200,- fra denne aktiviteten. Foreningen satte også i gang arbeidet med to nye settefisk dammer på Rebne Statskog, som stod klar til bruk i 1981. De fikk en kort levetid av ulike årsaker. Blant årsakene kan nevnes problemer med ender i dammene, vanskelighter med vanntilførsel, vansker med tømming og at det krevde uforholdsmessig stor dugnadsinnsats fra medlemmene.


Jegerprøven

På årsmøtet 10. mars 1984 ble utdannelsen for jegerprøveinstruktører drøftet. Nord-Trøndelag var først ute med avholde en "Jegerprøve". Vår forening hadde da 17 personer som deltok i studieringer som dekket første fase av instruktøropplæringen.

På et styremøte 7/11 1985 var sak nr.1 Jegeropplæringen. Foreningen annonserte og skrev en artikkel i "Valdres" der det ble opplyst om jegerprøven som ble obligatorisk for alle førstegangsjegere fra og med 1986. 
Direktoratet for naturforvaltning ga​​​​v da Norges Jeger- og Fiskerforbund ansvaret for jegeropplæringen. Foreningen har vi i dag 5 godkjente jegerprøveinstruktører.


Fylkeslaget


Jakt 

På årsmøtet i 1985 ble det bestemt å søke om å få leie småviltjakten i Liaskogen. Dette terrenget leier vi forsatt, og selger jaktkort til medlemmer og innenbygsboende. 
I tillegg leier vi småviltjakten i Sørum Sameige. Jaktutvalget, skilt ut fra det tidligere " Jakt- og hundeutvalget", administrerer kortsalg og oppsyn.


JAKSKYTING; HAGLE OG RIFLE

Tidlig på 50 tallet drev noen av foreningens medlemmer med håndkaster og leirdueskyting på Breisetjordet der Eggums Bakeri ligger nå. Senere ble lerduebanen Leira, Lagemarkene, tatt i bruk. Da ble duene kastet av en kastemaskin med manuell ladning og innstilling av retningen.

Banen på Rebne stod klar og ble tatt i bruk sommeren 1971. Det var bygd en jegertrappbane med moderne kastemaskin. Den andre banen kom til i 1989 -1990. primus motorer var Åge Kjonerud og Rolf Larsen.

Når det nærmer seg jakttid er det ekstra godt fremmøte både på leirdue- og elgbanen. Skytterlaget eier elgbanen, men foreningen får bruke den på arrangementer. Foreningen har også vært med å investert i husene på riflebanen, slik at det er bruksrett på alle husene.


Formenn / Ledere i Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening

 

1927 - 1928Carl Einar Isachsen
1929 - 1930Gunnar Skrautvold
1931 - 1933Ingv. Larsen
1934 - 1936Sigurd Rudie
1937 - 1954Carl Einar Isachsen
1955 - 1958Einar Ottestad
1959 - 1962Ernst Voght-Eriksen
1963 - 1964Einar Ottestad
1965 - 1966Alfred Sletten
1967 - 1980Einar Ottestad
1981 - 1984Kjell Erik Frenning
1985 - 1986Steinar Braaten
1987 - 1988Kai Svensson
1989 - 1990Jørn Ove Sæthern
1991 - 1999Arne Sørumshaugen

2000 - 2002

Herdis Unneland

         2003 - 2008         

Bjørn Kjellman
2009Arne Bang Jensen 
2010 - 2011-
2012 - 2016Caroline Aaberg
2016 - ​​Stian Midtsveen

 

 

 

 

 Nord-Aurdal Sportsfiskeforening 
(sammensluttet med NAJFF 1960)

 

1952 - 1953Håkon Hansen
1954 - 1959Th. Høsøien
1958 - 1959K. Holøymoen

 

 


Medlemsutviklingen i foreningen:

 

2000204
2001214
2002227
​2003237​
​2004222​
​2005​255
​2006​259
​2007​247
​2008​248
​2009
2010​
​2011260​
​2012​250
​2013​272
​2014​262
​2015242
​2016231
2017​238
​2018​​221​​​
​​2019- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.