Jakt-, hund- og viltutvalget
Publisert 07.02.2016 23:02
Oppdatert 16.04.2019 11:52
Fra 2012 er Jakt- og viltutvalget slått sammen med Hundeutvalget. Nytt navn på utvalget er Jakt-, hund- og viltutvalget. Utvalgets leder er Stian Midtsveen

​​​​​​​​

UtvalgslederStian Midtsveen2920 Leira i Valdres974 11 072
 Guro Fossen Schlytter 
2900 Fagernes
908 87 400​
 Oddbjørn Skauerud2900 Fagernes957 34 811
 ​Bjørn Kjellmann2910 Aurdal970 85 600

 

Kontaktpersoner:

 Adresse:Telefon:Oppgaver:
Stian MidtsveenStenstumoen 21, 2920 LEIRA61 36 24 89 / 974 11 072Utvalgsleder, småviltkort
Bjørn KjellmanEngbo, 2910 AURDAL61 3655 95 / 970 85 600Oppsyn - Gaupekontakt

 

Jaktkort for småvilt

Kontaktperson Stian Midtsveen mob 974 11 072

For mer informasjon, se her​              

​​

Vilt - ettersøk og sporing 

Kontaktperson:  Oddbjørn Skauerud       61 36 06 77 / 976 89 036

Han kan orientere mer om sporprøver, ettersøksringen i Valdres, regler for ettersøk etc.

  
Oppsyn og gaupe (sporing/jakt)
Oppsynsnsleder/kontaktperson:  Bjørn Kjellman p. 61 36 55 95 / m. 970 85 600. NAJFF har ansvar for oppsynet på de arealer vi leier. Oppsynsleder kan kontaktes om noe er uklart eller ulovligheter oppdages.  

Foreningen bidrar aktivt under gaupesporing/taksering for Fylkesmannen og deltar aktivt i gaupejakten i kommunen.  

  

NJFF-Oppland samordner sporingen, for mere info. se:

www.fylkesmannen.no 

Alle observasjoner av gaupe og gaupespor er av interesse og ønskes varslet snarest. Familiegrupper av gaupe er av spessiell interesse for Fylkesmannen/Rovviltnemda som grunnlag for kvotefastsettelsen for senere år.

Ta derfor snarest også direkte kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i Valdres v/ Ole Knut Steinset tlf. m. 975 44 177 eller Per Ivar Steinsæter tlf. p. 61 34 78 32 m. 907 84 742 ved all observasjon av familiegrupper av gaupe. De kommer da for å undersøke aktuelle spor.

SNO ønsker også informasjon om alle observasjoner av bjørn og jerv i Valdres.


Vi jobber også med å få til et bedre samarbeid om felles gaupejakt i hele kommunen med grunneierlagene for å optimalisere uttaket. Det kan være ganske avgjørende for fellingsresultatet, da gauper fort kan bevege seg 25 km i døgnet. Og den har et totalt leveområde/revir fra ca. 500 km2 og oppover. 

 

Bakomberghytta - på Liaåsen 

  

   Bakomberghytta er til fri benyttelse av alle medlemmer som foreningshytte.
For å dekke fellesutgifter for bruken (gass ol.) er pris for leie kr. 50,- per døgn for hytta.
Kontaktperson:    
Asbjørn Morterud tlf. 61 36 17 03 / 476 11 638

Skuddpremie i Liaåsen/Liaskogen 

NB! Det er nå skuddpremie på predatorer i Liaskogen jaktfelt.

Kråke/Skjære/Måke/Ravn           kr.  50,-
Røyskatt kr. 100,-
Minkkr. 300,-
Mår                                               kr. 500,-
Rev     kr. 400,-


 

Visning av skutt vilt og utbetaling av beløpet hos kasserer i grunneierlaget:  Otto Sundvoll tlf. 61 36 25 25

​                                         

  Se også mer jaktinfo. på siden www.viltforvaltning.no


 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.