Skuddpremieordning i Øystre Slidre
Publisert 07.02.2016 23:14
Oppdatert 07.03.2016 13:32
Øystre Slidre kommune har vedtatt skuddpremieordning.
Skuddpremieordning i Øystre Slidre

​​​​Øystre Slidre Jeger og fiskerforening har over tid jobbet med å få til en skuddpremieordning i kommunen, den 4. mars 2015 ble en prøveordning godkjent av Øystre Slidre kommune.

Ordninga:

Skuddpremie gjelder for vilt skutt fra og med 10.03.2015.

Øystre Slidre Jeger og fiskerforening (ØSJFF) skal administrer ordninga.

Mottakssted for vilt er klubbhuset ved Dalsåni (leirduebanen) tirsdager 19-21 (fra 09.02.16).​

Ved levering registreres viltet, jegers navn, adresse og medlemsnummer i ØSJFF, og kontonummer skuddpremie skal utbetales til. Det skrives ut kvittering for mottatt vilt.

Skuddpremie utbetales fra ØSJFF til jegers konto en gang pr måned.

Ordningen gjelder for medlemmer i Øystre Slidre Jeger og fiskerforening.

​Det er jegers ansvar å innhente grunneiers tillatelse til jakt, og utøve jakten i samsvar med gjeldende regelverk for jakt og fangst.

Den som krever skuddpremie må for rev og mink vise hele dyret. For kråke, skjære og ravn er det tilstrekkelig at den som krever premie innleverer begge ben av fuglen.

Etter at viltet er registrert, må den som krever premie ta med seg viltet til forsvarlig destruksjon.

(Mottaksstedet kan også være behjelpelige med pelsing og salg av skinn - også mårskinn)

Vedtak i Øystre Slidre kommune om skuddpremie:

"Med heimel i Viltlovens § 51 og Naturmangfaldslova § 5 og §§ 7-12 opnar Nemnda for kultur utvikling og næring for å gje skotpremie for fyljande arter i Øystre Slidre kommune:

 

Art                   Fellingspremier

Kråke                         50kr

Ravn                           50kr

Skjære                        50kr

Villmink                       200kr

Raudrev                      400kr

__________________________________________________________________________

Ordninga er ei prøveordning og skal vurderast etter jaktåret 2019/2020. KUN-nemnda oppfordrar ØSJFF til å sette i gang andre tiltak for å redusere bestandane av predatorar til dømes innsamling av slakteavfall og samarbeid om åter."

Saksbehandling i Øystre Slidre kommune

Ordningen med skuddpremie har hatt en omfattende saksbehandling i Øystre Slidre kommune. Utskrift av saksbehandling og vedtak kan leses her:

Skotpremieordning i Øystre Slidre kommune_Saksnr 011 15.pdf


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.