Regler på leirduebanen
Publisert 22.02.2018 18:50
Oppdatert 28.03.2018 09:52
Regler på leirduebanen

​​SLJFF regler på Leirduebanen

1.       Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke
2.       Våpenet skal bæres å pent og tomt for ammunisjon; brukket våpen / sluttstykket trukket tilbake
3.       Du skal alltid behandle et våpen som om det var ladd
4.       Rett aldri et våpen mot noen
5 a.    Våpen og ammunisjon skal ikke berøres så lenge det finnes folk foran standplass
5 b.    Skyte leder kan ha undervisning med tomt våpen bak standplass under kurs / opplæring.    
6.       Ladd våpen skal alltid peke i skyte retningen
7.      Ordre og instruksjoner fra skyte leder skal etterkommes under trening. Skyte leder har absolutte fullmakter til å organisere treningen slik han/hun finner det forsvarlig. Skyte leders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon. 
8.      All skyting og anvisning skal foregå etter kommando og ingen starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra skyteleder.
9.      Etter hver serie skal Hagla vises synlig brukket / sluttstykket trukket tilbake.  Når skytingen er ferdig, skal en alltid forvisse seg om at løpet er tomt.
10.   Etter hver serie skal våpenet tømmes og vises på tilsvarende måte som beskrevet under pkt. 9.
11.   Ladning av våpen skal kun skje på anvist standplass, og etter anvisning av standplassleder.Brudd på dette punktet vil omgående føre til bortvisning uten nærmere diskusjon.
12.   Dersom en skytter får klikk eller forkiling skal det gis tegn til skyte leder om dette ved å rekke opp en hånd. Skytteren blir stående på sin plass og med munningen på våpenet ned mot bakken og i retning framover. Erfarne skyttere vil i hovedregel rette feilen selv (dog jfr. gjeldene regler for rett til omskyting etc.).
13.   Skyte leder vil i enkelte tilfeller få hendene fulle når det oppstår funksjonsfeil. Det må ikke forekomme mas på skyte leder under slike situasjoner. Andre skyttere skal, om mulig, sette seg ned og avvente de kommandoer som kommer
14. "Cowboy" - skyting medfører bortvising fra standplass. 
15.   Etter avsluttet skyting skal skytterne forbli på sine plasser og avvente inspeksjon. Deretter skal våpnene settes bort.
16.   INGEN går foran standplass
17.   Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.
18.   Bruk hørselvern
19.   Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar - alle skal delta i dette etter ansvarshavende retningslinjer.
20. Reim på våpen på standplass er forbudt!

 

 Annet:

Lederen eller klubben er ikke ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe på grunn av forsømmelighet, uforstand eller manglende erfaring hos skytteren eller andre årsaker.  ​


Vær oppmerksom på følgende:

-       Adlyd standplassleders ordre uten diskusjon

-       Bli på standplass til våpenet er kontrollert av standplassleder eller tilsvarende person

-       Lær deg ditt våpen å kjenne

-       Sikringen er ikke en erstatter for sunn fornuft, bruk den.

-       Alkohol og andre rusmiddel er ikke tillatt på banens område.

-       Hvis du tviler: Spør!

​ 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.