Årsmøte og årsfest 27.02.2020 på Lambertseter Gård
Publisert 13.01.2020 13:01
Oppdatert 13.02.2020 22:26
Årsmøte og årsfest 27.02.2020 på Lambertseter Gård

​​Årsberetning Nordstrand JFF 2019.docx

Innkalling til årsmøte i Nordstrand JFF
I henhold til Nordstrand JFFs vedtekter §5 innkalles herved medlemmene til årsmøte på Lambertseter gård, Langbølgen 2C, 1154 Oslo, Torsdag 27. februar kl 18:00

​​​

Innkalling til årsmøte i Nordstrand jeger- og fiskerforening

I henhold til foreningens vedtekter §5 innkalles herved medlemmene til årsmøte på

 

Lambertseter gård, Langbølgen 2C, 1154 Oslo

Torsdag 27. februar kl 18:00

 

Etter gjennomført årsmøte har vi årsfest. For å beregne mat og drikke ber vi alle om å sende påmelding til årsmøte/fest til anneiwi67@me.com innen 20. februar (Hvis ikke mail passer kan dere ringe eller sende sms på 952 92 317).

 

Dagsorden:

 1. Konstituering av møtet
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av tellekorps
  6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Årsberetning fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap for siste kalenderår
 4. Innmeldte saker
 5. Saker som styret har satt på dagsorden
 6. Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende år
 7. Foreningens kontingentandel
 8. Godtgjørelse til styremedlemmer
 9. Valg av styret
 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer
 11. Valg av 2 revisorer
 12. Utnevning av foreningens utmerkelser; (i) Veidemannen og (ii) Æresmedlemskap – se vedlegg til disse vedtektene
 13. Forslag til vedtektsendringer

 

Etter årsmøtet avholdes foreningens årsfest. Vi serverer koldtbord og drikke.

 

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret i Nordstrand JFF- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.