Har du lyst til å bli jegerprøveinstruktør?
Monica Marsteintrædet
Publisert 10.04.2019 21:44
Oppdatert 10.04.2019 21:44
Har du lyst til å bli jegerprøveinstruktør?
Vi planlegger å utdanne flere som kan holde jegerprøvekurs i foreningen. Dette er en glimrende måte å lære mer om hobbyen vi elsker, men også å komme i kontakt med andre som driver med det samme. Dessuten er det inspirerende å lære opp nye jegere.

Forutsetningen for å kunne bli instruktør er at du må kunne dokumentere minimum 3 års erfaring fra småvilt- og storviltjakt.

 
Instruktørutdanningen foregår i 4 moduler. Kravene er godt beskrevet i miljødirektoratets Studieplan for utdanning av jegerprøveinstruktører studieplan​
Innholdet i modulene er kort beskrevet under:
 
Modul 1: Erfaring fra jakt og skyting
Dokumentere 3 års erfaring som små- og storviltjeger
Bestått skyteprøve for storviltjegere
Gjennomføre minst 100 skudd med hagle
 
Modul 2: E-læring
Selvstudium (e-læring)
Bestått tester fra hver av jegerprøvens 9 samlinger, samt innsending av 3 oppgaver
 
Modul 3: Helgekurs
Instruktørkurs (i klasserom)
 
Modul 4: Eksamen for jegerprøveinstruktører
Elektronisk eksamen for instruktører.
 
Kostnadene ved kurset dekkes av foreningen. Deltagerne forplikter seg til å holde et minimum antall jegerprøvekurs for Nordstrand JFF. Vi planlegger å utdanne flere instruktører samtidig slik at de også kan samarbeide om forberedelsene og gjennomføringen. Underveis i kurset vil dere følges opp av jegerprøveansvarlig i foreningen.
 
Ta kontakt med jan.skundberg@gmail.com hvis dette høres interessant ut eller hvis du har spørsmål.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.