Innkalling til Årmøte 2020 11. mars 2021 kl. 18.00
Publisert 08.02.2021 17:01
Oppdatert 11.03.2021 18:59
Innkalling til Årmøte 2020 11. mars 2021 kl. 18.00
I henhold til Nordstrand JFFs vedtekter §5 innkalles herved medlemmene til årsmøte torsdag 11. mars 2021 kl 18:00

​​​På grunn av smittesituasjonen i Oslo, vil Årsmøtet holdes digitalt.  Her er link til møtet: Click here to join the meeting 

Dagsorden:

 1. Konstituering av møtet
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av tellekorps
  6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Årsberetning fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap for siste kalenderår
 4. Innmeldte saker
 5. Saker som styret har satt på dagsorden
 6. Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende år
 7. Foreningens kontingentandel
 8. Godtgjørelse til styremedlemmer
 9. Valg av styret
 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer
 11. Valg av 2 revisorer
 12. Utnevning av foreningens utmerkelser; (i) Veidemannen og (ii) Æresmedlemskap – se vedlegg til disse vedtektene
 13. Forslag til vedtektsendringer​
Innmeldte saker må være Styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes.

Her er Årsberetningen for 2020: Årsberetning 2020.docx

​Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret i Nordstrand JFF


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.