Innkalling til Generalforsamling for Oslo Jeger- og Fiskerforening 18.3 – 26.3 2021
Bjørn Bojsen
Publisert 25.02.2021 14:28
Oppdatert 25.02.2021 15:00
Innkalling til Generalforsamling for Oslo Jeger- og Fiskerforening 18.3 – 26.3 2021
Møtet vil foregå elektronisk og man kan stemme fra torsdag 18. mars kl 9 til fredag 26. mars kl 09:00.

​​​

Det er dessverre slik at pandemien, heller ikke i år, tillater fysisk møte.

Da vedtektene krever det og fordi vi trenger godkjent regnskap og beretning, for å kunne søke om midler og støtte, kjører vi kun følgende saker:

 

  1. Godkjenning av årsmelding
  2. Godkjenning av regnskap
  3. Godkjenning av budsjett
  4. Valg av styremedlem til Trygve Gotaas Fond 
  5. Valg av valgkomite med 3 medlemmer og 2 vararepresentanter
  6. Valg av revisor
  7. Valg av hederstegnskomite 
  8. Valg av styre

 

Det har ikke kommet inn noen saker til behandling fra medlemmer og styret ønsker ikke å anføre noen saker.

For å delta på generalforsamlingen, må man sende en e-post med navn, mobilnummer og medlemsnummer i Oslo JFF til styret@oslojeger.no INNEN 16.3 kl 09:00

Man vil da få en SMS med invitasjon til møtet den 18.3. Fra 18.3 har man 8 dager på å stemme.

Sakspapirer vil være tilgjengelige på denne nettadresse fra 6.3.2021 https://bit.ly/3sjdmc3 man kan eventuelt be om en papirkopi ved å be om dette på styret@oslojeger.no fra 5.3.2021.

For å kunne stemme på møtet må man, i henhold til vedtektene, være medlem av Oslo Jeger og Fiskerforening, ha fylt 18 år og ha betalt kontingenten for 2021.

Det vil avholdes et medlemsmøte/ekstraordinær generalforsamling når pandemien tillater dette. Senest 30.10.21. Innkalling sendes ut senest 4 uker før dette.

Hensikten med dette er at styret kan legge frem saker for behandling som krever litt forklaring og at det gis anledning til diskusjon.

I tillegg er det personer som avsluttet mangeårig styrearbeid i fjor og noen som trer av i år, som bør få litt velfortjent oppmerksomhet.

 

Hilsen

Bjørn Bojsen​

Styreleder Olso Jeger- og Fiskerforening

- Annonse -
facebook.com/oslojeger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.