Om oss: Oslo Jeger og fiskeforening
Publisert 08.02.2016 13:03
Oppdatert 29.03.2021 15:46
OJFF er landets eldste jeger- og fiskerforening, grunnlagt i 1871. Med unntak av krigsårene har foreningen en ubrutt tradisjon i arbeid for medlemmenes utøvelse av jakt og fiske.

​​​ 

Den 10. februar 1871 ble det skrevet historie i Christiania da det ble holdt konstituerende generalforsamling i Norsk Jæger og Fiskerforening. Navnelisten med de som stilte seg bak foreningen er imponerende lesning. Den omfatter et stort antall av datidens samfunnsstøtter, og mange av de 106 familienavnene på listen finner vi igjen som navn på gater og plasser i dagens Oslo.

Foreningens formål var å fremme viltpleie, bekjempe rovdyr og være pådriver for en jaktlov som gav eiendomsbesittere sterkere beskyttelse og styringsrett over egne eiendommer. Siste ledd i formålsparagrafen var en oppfordring til dannelse av og samling av jakt- og fiskeforeninger over hele landet. I 1878 ble landets andre jeger- og fiskerforening dannet i datidens Trondhjem, og deretter ble en rekke lokalforeninger stiftet.

Mange sluttet seg til Norsk Jeger- og Fiskerforening, men først i 1928 ble vedtektene endret slik at foreningen ble et landsforbund. I 1939 ble vedtektene endret på nytt slik at Oslo- gruppen i foreningen ble skilt ut som egen forening tilsluttet landsforbundet. Denne gruppen utgjør i dag Oslo Jeger- og Fiskerforening.

Vi er stolte av foreningens historie. Mange kjente personer har vært medlemmer, forfatteren P.C. Asbjørnsen, Fridtjof Nansen, naturfotografen Per Høst, marinbiologen Jacob Sømme, storviltjegeren Franz Rosenberg og flere med. Carl den 4., Oscar den II, kong Haakon og kong Olav har alle vært foreningens høye beskyttere.

I juni 1877 arrangerte foreningen Skandinavias første hundeutstilling. Hundene ble delt inn i tre grupper, bjørne- og elghunder, fuglehunder og harehunder. Hundearbeidet som startet med denne utstillingen ble ført videre ved stiftelsen av Norsk Kennelklubb i 1898. Mange av ildsjelene fra Norsk Jæger og Fiskerforening var også drivende krefter i Norsk Kennelklubb. Gjennom tidene har foreningen forvaltet en rekke fond og donasjoner til beste for vilt- og fiskepleie. Noen av disse midlene gikk over til Norges Jeger- og Fiskerforbund da dette ble stiftet.

Foreningen arbeider i dag for å legge forholdene best mulig til rette for at hovedstadens jegere og fiskere skal kunne utøve sin hobby. Foreningen har et meget godt tilbud for skyttere. I sommerhalvåret har vi flere faste skytedager i uken, og vi tilbyr flere jaktturer i løpet av året.

Styret/ansvarlige for 2021 er som følger:

NavnRolleTelefonnummer
Tore Engvig
Styreleder , Jaktutvalg

Eirik Andreassen
Nestleder, Leder skyteutvalg, Ansvarlig Jegerprøven
48287092
Hege Sorkenes
Kasserer

Kari Sunde Fjeldvang
​Kvinnekontakt/Leder kvinneutvalg, 

Bjørn Bojsen
Kontaktperson Administrasjon
91581808
​Vincent Eekhout​ 
Vara styremedlem, Leder Fiskeutvalg


​Øystein Heggelund Dahl​
​Vara Styremedlem
Ivar Måge
​Hytteansvarlig Langtjern

Tommy Sandvold​
Hyttansvarlig Damkoia

 

​​

Styreverv
- Annonse -
facebook.com/oslojeger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.