Skyteteknikk
Eirik A
Publisert 08.02.2016 13:04
Oppdatert 07.03.2016 14:23

Rifle:

Det er i hovedsak tre skytestillinger for rifleskyttere: liggende, sittende og stående.

Her kommer beskrivelse av stillingene slik de skal gjenomføres under konkurranse eller ved oppskyting til storviltprøven. Beskrivelsene er hentet fra "NJFFs regler for jaktskyting for perioden 2015 - 2019"

 

Liggende skytestilling:

 

Teknikk - Liggende skytestilling ihht regelverk 2015v2.JPG 

Ved liggende stilling skal ikke noen del av geværet berøre underlaget. Fremre arms underarm må ha minst 30 graders vinkel mot underlaget, og ikke ha støtte mot fast underlag.

 

Sittende skytestilling:

Teknikk - Sittende skytestilling ihht regelverk 2015.JPG 

Ved sittende stilling er anlegg med albuene på begge ben tillatt, og det er tillatt å sitte på kubbe eller kasse. Stillingen er likestilt med knestående stilling, og skytteren kan fritt velge mellom disse to stillinger. Egen kasse/kubbe er tillatt brukt. Det skal være synlig lysåpning mellom brystkassen og overarmen. Våpenet skal holdes i håndflatene. Det er kun albuene som kan støttes mot bena, ikke overarm eller underarm. Som "albue" regnes albuespissen +/- inntil 10cm mot underarm/overarm.

Ved bruk av sittestilling som medfører bruk av "strak" fremre arm, presiseres det at våpenet kun kan ha anlegg i håndflaten. Våpenet skal ikke ligge an mot fremre underarm.

 

Stående skytestilling:

 Teknikk - Stående skytestilling ihht regelverk 2015.JPG

 

Ved stående stilling skal det brukes lang fremre arm og det skal være synlig lysåpning mellom brystkassen og overarmen, og det skal tydelig fremgå at skytter ikke støtter overarm mot kroppen.

Som "tydelig" regnes en lysåpning fra albuespissen og ca. halvveis mot armhulen, eller lengre (synlig åpning målt fra bekledningens albuespiss.)

For skyttere ikledd løstsittende jaktbekledning, vil det i enkelte tilfeller være vanskelig å oppnå tilstrekkelig lysåpning. Det skal likevel "tydelig fremgå at skytter ikke støtter overarm mot kroppen".

 

- Annonse -
facebook.com/oslojeger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.