Varsel om generalforsamling Oslo JFF
Bjørn Bojsen
Publisert 13.01.2021 11:40
Oppdatert 13.01.2021 11:46
Varsel om generalforsamling Oslo JFF
Håndverkerens lokaler har vært brukt til generalforsamlinger av foreningen i mange år. Kanskje tillater smittesituasjonen at vi kommer dit igjen?
Varsel om Generalforsamling Oslo JFF 18. mars 2021. Saker til behandling må være styret i hende innen 31.1.2021

​​​​Våre vedtekter påleggger oss å avholde generalforsamling innen utgangen av mars. 

Generalforsamlingen er den viktigeste enkelthendelsen for foreningen i løpet av et år.

Her godkjenner man årsberetning og regnskaper for fjoråret, godkjenner planer for inneværende år (budsjett) og velger sammensetting av foreningens styre.

I fjor ble forsamlingen avholdt elektronisk. Vi kan ikke spå om det blir mulig å avholde fysisk forsamling i år. Tid og sted vil fremgå av innkallingen, som kommer i midten av februar.

Dersom du ønsker at generalforsamlingen skal behandle en sak, må denne sendes til styret@oslojeger.no innen 31.1.2021.

Det er KUN saker som står på innkallingen, som kan behandles av generalforsamlingen.

- Annonse -
facebook.com/oslojeger
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.