Det vokser og gror i den viktige ungdomsgruppen
Emil Andre Os
Publisert 17.11.2020 11:25
Oppdatert 17.11.2020 11:25
Av alle NJFFs barne- og ungdomsmedlemmer i Oslo er 40 prosent tilknyttet Solemskogen JFF. Ungdomsleder er et av de viktigste vervene i Norges Jeger- og Fiskerforbund. I vår forening ivaretas vervet av Rune Svendsen som i samarbeide med utvalgene ivaretar ansvaret for rekruttering, opplæring og aktiviteter for alle under 26 år. Gjennom året gjennomføres aktiviteter for neste generasjon jegere, fiskere og foreningsledere.
Det vokser og gror i den viktige ungdomsgruppen
Leder for ungdomsarbeidet Rune Svendsen i sving på samling

I løpet av innevære​nde år har 45 prosent av alle nye barne- og ungdomsmedlemmer som har sluttet seg til NJFF i hovedstaden, blitt medlem i vår forening. De øvrige nye medlemmene i denne viktige målgruppen er fordelt på åtte andre lokalforeninger. Sammen med Oslo JFF står våre to foreninger for 70 prosent av alle nye barne- og ungdomsmedlemmer i løpet av året, i Oslo.

Følg med på aktivitetskalenderen som på nettsiden for aktiviteter som kommer fremover.

Og alle dere ungdommer der ute; Nå lages utkast til handlingsplaner for neste år. Rune Svendsen er kontaktperson. Benytt muligheten for å påvirke og delta i vårt arbeide med og for dere fremover.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.