Fjelloven er under behandlingen - Solemskogen JFF mener
Publisert 07.08.2019 08:36
Oppdatert 07.08.2019 09:32
Fjelloven er svært sentral for jakt, fiske og annet friluftsliv i statsallmenningene og representerer viktige områder for allmennhetens adgang til jakt og fiske. Fjelloven danner rammene for allmennhetens adgang til jakt og fiske i disse områdene og bestemmelsene har avgjørende betydning for mulighetene for utøvelsen av jakt og fiske.
Fjelloven er under behandlingen - Solemskogen JFF mener

​​Sammen med Oslo JFF stiller vi spørsmål ved høringssvaret avgitt av NJFF sentralt, som ønsker en videreføring av skillet mellom såkalt innenbygds og utenbygds. Les vårt innlegg her:JF_0819_Leserforum_Fjelloven.pdf  

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.